73
จำนวนรับรวม
6 ม.ค. 57 - 30 ม.ค. 57
วันรับสมัคร
 
หมดเขตรับสมัคร
รับตรง ม.มหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ โครงการเพชรราชพฤกษ์
จำนวนรับรวม 73 คน รับสมัคร 6-30 ม.ค. 57
92 views | 30 ม.ค. 57
คณะวิทยาศาสตร์
โครงการเพชรราชพฤกษ์
2.75
GRADE
73
จำนวนรับ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนรับ

จำนวนรับรวม 73 คน

วันรับสมัคร
6 มกราคม - 30 มกราคม
คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
-คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
-เป็นนักเรียนที่ทำกิจกรรมเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ (หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

-สอบข้อเขียน
-สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

-สมัครทางไปรษณีย์

กำหนดการ

รับสมัคร

6 – 30 ม.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

10 ก.พ. 57

สอบข้อเขียน

15 ก.พ. 57

สอบสัมภาษณ์

15 ก.พ. 57

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

7 มี.ค. 57


รายละเอียดเพิ่มเติม 
 
>>รับตรง โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม<<


มัธยมต้น
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
GAT PAT
 • GAT เชื่อมโยง
 • GAT ภาษาอังกฤษ
 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
สอบตรง
 • Smart-I
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
อื่นๆ
 • สอนศาสตร์ Art Skill
 • Englist Hits Munz