9 ธ.ค. 56 - 20 มี.ค. 57
วันรับสมัคร
 
หมดเขตรับสมัคร
รับสมัคร นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก โรงเรียนนายร้อย จปร.
รับสมัคร 9 ธ.ค. 56 – 20 มี.ค. 57
1,308 views | 6 ธ.ค. 56

การสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2557

วันรับสมัคร
9 ธันวาคม - 20 มีนาคม
การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

-สอบภาควิชาการ

การสมัคร

สมัครออนไลน์ >Click

กำหนดการ

รับสมัคร

9 ธ.ค. 56 – 20 มี.ค. 57

สอบภาควิชาการ

2 เม.ย. 57

ประกาศผลสอบภาควิชาการ ทางอินเทอร์เน็ต

10 เม.ย. 57

ประกาศผลสอบภาควิชาการ ณ ณ.รร.นอ.

11 เม.ย. 57

สอบรอบสอง

5 – 8 พ.ค. 57

ประกาศผลสอบภาควิชาการ ทางอินเทอร์เน็ต

13 พ.ค. 57

ประกาศผลสอบภาควิชาการ ณ ณ.รร.นอ.

14 พ.ค. 57

ทำสัญญารายงานตัว

16 พ.ค. 57

 

 

 

 

 

 


รายละเอียดเพิ่มเติม 
>>รับสมัคร นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก โรงเรียนนายร้อย จปร.<<


มัธยมต้น
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
GAT PAT
 • GAT เชื่อมโยง
 • GAT ภาษาอังกฤษ
 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
สอบตรง
 • Smart-I
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
อื่นๆ
 • สอนศาสตร์ Art Skill
 • Englist Hits Munz