90
จำนวนรับรวม
2 ธ.ค. 56 - 31 ม.ค. 57
วันรับสมัคร
 
หมดเขตรับสมัคร
รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
จำนวนรับรวม 90 คน รับสมัคร2 ธ.ค. 56 - 31 ม.ค. 57
763 views | 28 พ.ย. 56
คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น
ไม่กำหนด
GRADE
90
จำนวนรับ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเซีย-แปซิฟิก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
จำนวนรับ

จำนวนรับรวม 90 คน

วันรับสมัคร
2 ธันวาคม - 31 มกราคม
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี
- มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.ปลายสายสามัญในแผนการเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต, คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต, และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

การสอบและเกณฑ์การพิจารณา

- สอบข้อเขียน 4 รายวิชา คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
- ตรวจร่างกาย และทดสอบพิมพ์สัมผัส
- สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง ที่คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น วิทยาเขตกรุงเทพ หรือ คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น วิทยาเขตหลักมวกเหล็ก ค่าสมัครสอบ 300 บาท
- สมัครทางไปรษณีย์ ค่าสมัครสอบ 400 บาท

กำหนดการ

กิจกรรม

รอบที่ 1

รอบที่ 2

ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการ

2 ธ.ค. 56 - 31 ม.ค. 57

3 ก.พ. 57 - 30 เม.ย. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

5 ก.พ. 57

7 พ.ค. 57

สอบข้อเขียน

9 ก.พ. 57

11 พ.ค. 57

ประกาศผลสอบข้อเขียน

10 ก.พ. 57

12 พ.ค. 57

ตรวจร่างกาย / ทดสอบพิมพ์สัมผัส

10 ก.พ. 57

12 พ.ค. 57

สอบสัมภาษณ์

11-12 ก.พ. 57

13-14 พ.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

17 ก.พ. 57

16 พ.ค. 57

รายละเอียดเพิ่มเติม > รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

มัธยมต้น
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
GAT PAT
 • GAT เชื่อมโยง
 • GAT ภาษาอังกฤษ
 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
สอบตรง
 • Smart-I
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
อื่นๆ
 • สอนศาสตร์ Art Skill
 • Englist Hits Munz