ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย
เลือกระดับชั้นก่อนจึงจะแสดงหน่วยการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาต่างประเทศ
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
275 views
14 ม.ค. 57
15 ก.ค. 55
285 views
14 ม.ค. 57
15 ก.ค. 55
498 views
14 ม.ค. 57
15 ก.ค. 55
333 views
14 ม.ค. 57
15 ก.ค. 55
392 views
28 ธ.ค. 56
15 ก.ค. 55
168 views
28 ธ.ค. 56
15 ก.ค. 55
258 views
28 ธ.ค. 56
15 ก.ค. 55
447 views
28 ธ.ค. 56
15 ก.ค. 55
172 views
20 ธ.ค. 56
15 ก.ค. 55
492 views
15 ธ.ค. 56
15 ก.ค. 55