ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย
เลือกระดับชั้นก่อนจึงจะแสดงหน่วยการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
Shadowing Technique
56 views | 22 ก.ค. 57
Sirilak
English : Everything about color
595 views | 28 มิ.ย. 57
leelaic_nj
English : How to introduce yourself?
505 views | 28 มิ.ย. 57
leelaic_nj
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาต่างประเทศ
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
98 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55
52 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55
28 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55
45 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55
30 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55
28 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55
17 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55
33 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55
16 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55
69 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55
52 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55
55 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55
38 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55
38 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55
24 views
23 ก.ค. 57
15 ก.ค. 55