ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาไทย
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาไทย
18,588 views
20 ต.ค. 54
15 ก.ค. 55
4,811 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,319 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,318 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,951 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
13,237 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,482 views
27 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,414 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
5,847 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
2,758 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
3,035 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,148 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55
4,020 views
26 เม.ย. 53
15 ก.ค. 55