ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด สุขศึกษาและพลศึกษา
น้ำ
1,260 views | 5 ก.ย. 56
Ruttanaporn
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา สุขศึกษาและพลศึกษา
เนื้อหาทั้งหมด สุขศึกษาและพลศึกษา
272 views
3 ก.พ. 57
15 ก.ค. 55
485 views
12 ธ.ค. 56
15 ก.ค. 55
196 views
30 ต.ค. 56
15 ก.ค. 55
570 views
25 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
737 views
19 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
590 views
11 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,542 views
4 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
780 views
30 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55