ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด วิทยาศาสตร์
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา วิทยาศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด วิทยาศาสตร์
1,137 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,399 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
968 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,167 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
911 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
538 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,272 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
2,786 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,382 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,576 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,981 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55