ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด วิทยาศาสตร์
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา วิทยาศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด วิทยาศาสตร์
920 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,222 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
835 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,035 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
754 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
491 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,186 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
2,718 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,331 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,500 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,905 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55