ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด วิทยาศาสตร์
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา วิทยาศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด วิทยาศาสตร์
1,043 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,331 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
910 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,113 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
847 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
520 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,235 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
2,758 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,360 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,546 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,953 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
2,043 views
28 ธ.ค. 54
15 ก.ค. 55