ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด วิทยาศาสตร์
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา วิทยาศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด วิทยาศาสตร์
989 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,276 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
871 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,075 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
794 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
508 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,208 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
2,741 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,348 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,523 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,928 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
2,018 views
28 ธ.ค. 54
15 ก.ค. 55