ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด วิทยาศาสตร์
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา วิทยาศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด วิทยาศาสตร์
1,124 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,389 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
961 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,156 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
903 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
534 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,264 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
2,781 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,378 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,569 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,976 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
2,069 views
28 ธ.ค. 54
15 ก.ค. 55