ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด วิทยาศาสตร์
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา วิทยาศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด วิทยาศาสตร์
1,049 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,334 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
911 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,117 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
849 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
520 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,236 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
2,758 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,362 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,551 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,953 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
2,047 views
28 ธ.ค. 54
15 ก.ค. 55