ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด วิทยาศาสตร์
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา วิทยาศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด วิทยาศาสตร์
896 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,210 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
826 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,029 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
746 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
481 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,175 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
2,713 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,326 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,493 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,900 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,994 views
28 ธ.ค. 54
15 ก.ค. 55