ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด วิทยาศาสตร์
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา วิทยาศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด วิทยาศาสตร์
916 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,219 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
833 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,034 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
750 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
486 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,181 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
2,718 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,328 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,498 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,901 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,995 views
28 ธ.ค. 54
15 ก.ค. 55