ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด วิทยาศาสตร์
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา วิทยาศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด วิทยาศาสตร์
1,003 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,288 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
880 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,081 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
805 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
509 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,213 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
2,743 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,351 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,528 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,938 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
2,029 views
28 ธ.ค. 54
15 ก.ค. 55