ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด วิทยาศาสตร์
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา วิทยาศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด วิทยาศาสตร์
867 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,195 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
807 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,017 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
729 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
478 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,165 views
19 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
2,710 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,319 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,486 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,894 views
16 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,984 views
28 ธ.ค. 54
15 ก.ค. 55