ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด คณิตศาสตร์
จำนวนนับ 1
2,290 views | 10 ต.ค. 56
mill2k
เลขโรมัน 2
1,816 views | 27 ก.ค. 56
mill2k
ระบบเลขฐาน 1
1,742 views | 13 ก.ค. 56
mill2k
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา คณิตศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด คณิตศาสตร์
1,171 views
6 พ.ย. 56
15 ก.ค. 55
619 views
1 พ.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,138 views
31 ต.ค. 56
15 ก.ค. 55
788 views
23 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
831 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
598 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
532 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
658 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
731 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,396 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55