ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด คณิตศาสตร์
จำนวนนับ 1
2,272 views | 10 ต.ค. 56
mill2k
เลขโรมัน 2
1,791 views | 27 ก.ค. 56
mill2k
ระบบเลขฐาน 1
1,715 views | 13 ก.ค. 56
mill2k
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา คณิตศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด คณิตศาสตร์
1,158 views
6 พ.ย. 56
15 ก.ค. 55
592 views
1 พ.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,120 views
31 ต.ค. 56
15 ก.ค. 55
781 views
23 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
822 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
593 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
527 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
648 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
721 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,379 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55