ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด คณิตศาสตร์
จำนวนนับ 1
1,974 views | 10 ต.ค. 56
mill2k
เลขโรมัน 2
1,453 views | 27 ก.ค. 56
mill2k
ระบบเลขฐาน 1
1,436 views | 13 ก.ค. 56
mill2k
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา คณิตศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด คณิตศาสตร์
750 views
6 พ.ย. 56
15 ก.ค. 55
310 views
1 พ.ย. 56
15 ก.ค. 55
819 views
31 ต.ค. 56
15 ก.ค. 55
611 views
23 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
719 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
522 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
431 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
507 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
583 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,136 views
26 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55