ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาต่างประเทศ
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
891 views
15 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
936 views
2 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,187 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,613 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,112 views
24 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
2,660 views
5 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
951 views
22 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
860 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
632 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
423 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
955 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,225 views
4 มิ.ย. 56
15 ก.ค. 55