ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาต่างประเทศ
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
901 views
15 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
947 views
2 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,198 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,666 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,129 views
24 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
2,734 views
5 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
959 views
22 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
879 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
656 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
428 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
982 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,244 views
4 มิ.ย. 56
15 ก.ค. 55