ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาต่างประเทศ
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
754 views
15 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
787 views
2 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
923 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,090 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
893 views
24 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
2,014 views
5 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
847 views
22 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
673 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
435 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
346 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
615 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
992 views
4 มิ.ย. 56
15 ก.ค. 55