ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด สุขศึกษาและพลศึกษา
เนื้อหาทั้งหมด สุขศึกษาและพลศึกษา
2,573 views
1 พ.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,162 views
28 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,222 views
25 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
2,504 views
25 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
477 views
2 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55
471 views
28 มี.ค. 56
15 ก.ค. 55
361 views
28 มี.ค. 56
15 ก.ค. 55
977 views
7 มี.ค. 56
15 ก.ค. 55
5,114 views
9 ต.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,600 views
2 ส.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,449 views
1 ธ.ค. 54
15 ก.ค. 55