ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากิจกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วย พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพและกีฬา
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด สุขศึกษาและพลศึกษา
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา สุขศึกษาและพลศึกษา
เนื้อหาทั้งหมด สุขศึกษาและพลศึกษา
442 views
19 พ.ย. 56
15 ก.ค. 55
2,672 views
1 พ.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,173 views
28 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
556 views
2 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,053 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
590 views
30 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,235 views
25 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
2,569 views
25 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
2,408 views
30 มิ.ย. 56
15 ก.ค. 55
870 views
26 พ.ค. 56
15 ก.ค. 55
736 views
5 เม.ย. 56
15 ก.ค. 55