ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชุมชนวัฒนธรรม
3,225 views | 12 ก.ย. 54
aimi
วัดนันตาราม
1,581 views | 17 ธ.ค. 53
G-spot
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เนื้อหาทั้งหมด สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1,510 views
17 มี.ค. 56
15 ก.ค. 55
678 views
26 ม.ค. 56
15 ก.ค. 55
6,026 views
25 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
4,281 views
19 ก.ค. 55
15 ก.ค. 55
1,150 views
7 ม.ค. 55
15 ก.ค. 55
2,454 views
27 ส.ค. 54
15 ก.ค. 55
1,366 views
20 ส.ค. 54
15 ก.ค. 55
1,369 views
20 ส.ค. 54
15 ก.ค. 55
1,220 views
20 ส.ค. 54
15 ก.ค. 55
1,629 views
20 ส.ค. 54
15 ก.ค. 55
1,506 views
20 ก.พ. 54
15 ก.ค. 55