ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด วิทยาศาสตร์
ดูสีเต้นระบำ
1,086 views | 28 พ.ย. 56
oil2535
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา วิทยาศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด วิทยาศาสตร์
240 views
29 พ.ค. 57
15 ก.ค. 55
227 views
25 พ.ค. 57
15 ก.ค. 55
483 views
22 พ.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,012 views
13 พ.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,223 views
25 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
2,726 views
3 มี.ค. 56
15 ก.ค. 55
3,192 views
24 ก.พ. 56
15 ก.ค. 55
6,331 views
30 ม.ค. 56
15 ก.ค. 55