ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาต่างประเทศ
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
750 views
15 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
786 views
2 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
918 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,084 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
888 views
24 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
2,012 views
5 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
845 views
22 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
672 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
428 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
345 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
613 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
990 views
4 มิ.ย. 56
15 ก.ค. 55
706 views
18 พ.ค. 56
15 ก.ค. 55