ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาต่างประเทศ
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
902 views
15 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
948 views
2 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,203 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,683 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,134 views
24 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
2,754 views
5 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
960 views
22 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
883 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
659 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
429 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
988 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,248 views
4 มิ.ย. 56
15 ก.ค. 55
878 views
18 พ.ค. 56
15 ก.ค. 55