ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาต่างประเทศ
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
897 views
15 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
939 views
2 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,188 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,630 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,116 views
24 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
2,682 views
5 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
952 views
22 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
866 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
643 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
425 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
967 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,233 views
4 มิ.ย. 56
15 ก.ค. 55
870 views
18 พ.ค. 56
15 ก.ค. 55