ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาต่างประเทศ
เนื้อหาทั้งหมด ภาษาต่างประเทศ
901 views
15 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
946 views
2 ก.ย. 56
15 ก.ค. 55
1,195 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,659 views
31 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,122 views
24 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
2,713 views
5 ส.ค. 56
15 ก.ค. 55
955 views
22 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
873 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
653 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
426 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
977 views
20 ก.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,241 views
4 มิ.ย. 56
15 ก.ค. 55
876 views
18 พ.ค. 56
15 ก.ค. 55