ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด วิทยาศาสตร์
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา วิทยาศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด วิทยาศาสตร์
517 views
6 พ.ย. 56
15 ก.ค. 55
5,100 views
22 เม.ย. 55
15 ก.ค. 55
4,202 views
26 มี.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,825 views
14 ต.ค. 54
15 ก.ค. 55
51,274 views
11 ก.ค. 54
15 ก.ค. 55
3,777 views
5 มิ.ย. 54
15 ก.ค. 55
3,559 views
5 มิ.ย. 54
15 ก.ค. 55
9,267 views
1 เม.ย. 54
15 ก.ค. 55
18,791 views
21 พ.ค. 53
15 ก.ค. 55
17,719 views
13 มี.ค. 53
15 ก.ค. 55
13,221 views
26 พ.ย. 52
15 ก.ค. 55
25,081 views
13 ส.ค. 52
15 ก.ค. 55
4,102 views
10 ส.ค. 52
15 ก.ค. 55