ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด คณิตศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด คณิตศาสตร์
1,503 views
7 พ.ย. 55
15 ก.ค. 55
5,231 views
7 พ.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,435 views
25 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
11,785 views
25 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
8,308 views
25 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
9,098 views
4 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
29,553 views
29 ก.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,465 views
20 ส.ค. 54
15 ก.ค. 55