ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด วิทยาศาสตร์
วิดีโอแนะนำจาก YouTube ที่เกี่ยวกับเนื้อหา วิทยาศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด วิทยาศาสตร์
5,208 views
22 เม.ย. 55
15 ก.ค. 55
4,411 views
26 มี.ค. 55
15 ก.ค. 55
3,950 views
14 ต.ค. 54
15 ก.ค. 55
51,714 views
11 ก.ค. 54
15 ก.ค. 55
3,879 views
5 มิ.ย. 54
15 ก.ค. 55
3,701 views
5 มิ.ย. 54
15 ก.ค. 55
18,932 views
21 พ.ค. 53
15 ก.ค. 55
17,806 views
13 มี.ค. 53
15 ก.ค. 55
67,053 views
1 ธ.ค. 52
15 ก.ค. 55
7,971 views
1 ธ.ค. 52
15 ก.ค. 55
27,991 views
1 ธ.ค. 52
15 ก.ค. 55