ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด คณิตศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด คณิตศาสตร์
1,156 views
13 มี.ค. 56
15 ก.ค. 55
553 views
20 ก.พ. 56
15 ก.ค. 55
1,714 views
7 พ.ย. 55
15 ก.ค. 55
5,556 views
7 พ.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,680 views
25 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
12,619 views
25 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
9,037 views
25 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
9,451 views
4 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
13,787 views
29 ก.ค. 55
15 ก.ค. 55