ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
สาระการเรียนรู้ย่อย
วิดิโอทั้งหมด | ดูวิดีโอแนะนำจาก Youtube | ดูเนื้อหาจากทรูปลูกปัญญาดอทคอม
วิดีโอทั้งหมด คณิตศาสตร์
เนื้อหาทั้งหมด คณิตศาสตร์
1,004 views
13 มี.ค. 56
15 ก.ค. 55
1,505 views
7 พ.ย. 55
15 ก.ค. 55
5,232 views
7 พ.ย. 55
15 ก.ค. 55
1,436 views
25 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
11,789 views
25 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
8,311 views
25 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
9,101 views
4 ก.ย. 55
15 ก.ค. 55
13,282 views
29 ก.ค. 55
15 ก.ค. 55