รู้ก่อนเรียน​
1 ต.ค. 57 - 20 ต.ค. 57
วันรับสมัคร
อีก 20 วัน
หมดเขตรับสมัคร
สัดส่วนคะแนน GAT/PAT ของแต่ละคณะ ,การสมัครสอบ
4,068 views | 30 ก.ย. 57
25
จำนวนรับรวม
24 ก.ย. 57 - 30 พ.ย. 57
วันรับสมัคร
อีก 61 วัน
หมดเขตรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ และ ฟิสิกส์สัประยุทธ์
93 views | 30 ก.ย. 57
10
จำนวนรับรวม
24 ก.ย. 57 - 30 พ.ย. 57
วันรับสมัคร
อีก 61 วัน
หมดเขตรับสมัคร
โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์
120 views | 30 ก.ย. 57
50
จำนวนรับรวม
1 ต.ค. 57 - 28 พ.ย. 57
วันรับสมัคร
อีก 59 วัน
หมดเขตรับสมัคร
ศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด
334 views | 30 ก.ย. 57
9
จำนวนรับรวม
1 ต.ค. 57 - 28 พ.ย. 57
วันรับสมัคร
อีก 59 วัน
หมดเขตรับสมัคร
ศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ ราชบุรี สมุทรสงคราม กาณจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
301 views | 29 ก.ย. 57