รู้ก่อนเรียน​
1 ต.ค. 57 - 21 พ.ย. 57
วันรับสมัคร
 
ยังไม่เปิดรับสมัคร
จัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษทุกสาขาวิชา
1,118 views | 19 ก.ย. 57
73
จำนวนรับรวม
8 ก.ย. 57 - 31 ต.ค. 57
วันรับสมัคร
อีก 42 วัน
หมดเขตรับสมัคร
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
451 views | 19 ก.ย. 57
70
จำนวนรับรวม
8 ก.ย. 57 - 31 ต.ค. 57
วันรับสมัคร
อีก 42 วัน
หมดเขตรับสมัคร
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
233 views | 19 ก.ย. 57
64
จำนวนรับรวม
1 ธ.ค. 57 - 16 ม.ค. 58
วันรับสมัคร
 
ยังไม่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
445 views | 19 ก.ย. 57
17 ก.ย. 57 - 26 ก.ย. 57
วันรับสมัคร
อีก 7 วัน
หมดเขตรับสมัคร
กลุ่มนักศึกษาช้างเผือก 9 โรงเรียนที่กำหนด
277 views | 18 ก.ย. 57