รู้ก่อนเรียน​
1,605
จำนวนรับรวม
31 มี.ค. 58 - 8 มิ.ย. 58
วันรับสมัคร
 
ยังไม่เปิดรับสมัคร
รับตรงทั่วประเทศ พิจารณาจาก GPAX ตามที่กำหนด
9 views | 22 ก.ค. 57
1,605
จำนวนรับรวม
9 ธ.ค. 57 - 30 มี.ค. 58
วันรับสมัคร
 
ยังไม่เปิดรับสมัคร
รับตรงทั่วประเทศ พิจารณาจาก GPAX ตามที่กำหนด
10 views | 22 ก.ค. 57
1,605
จำนวนรับรวม
26 ส.ค. 57 - 8 ธ.ค. 57
วันรับสมัคร
 
ยังไม่เปิดรับสมัคร
รับตรงทั่วประเทศ พิจารณาจาก GPAX ตามที่กำหนด
9 views | 22 ก.ค. 57
1,605
จำนวนรับรวม
25 ก.ค. 57 - 25 ส.ค. 57
วันรับสมัคร
 
ยังไม่เปิดรับสมัคร
รับตรงทั่วประเทศ พิจารณาจาก GPAX ตามที่กำหนด
358 views | 22 ก.ค. 57
1,850
จำนวนรับรวม
16 ก.ค. 57 - 15 ส.ค. 57
วันรับสมัคร
อีก 24 วัน
หมดเขตรับสมัคร
***รับเฉพาะสถานศึกษาที่มทร.ธัญบุรีให้โควตา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
2,104 views | 21 ก.ค. 57