รู้ก่อนเรียน​
30
จำนวนรับรวม
1 ก.ค. 57 - 10 ต.ค. 57
วันรับสมัคร
อีก 41 วัน
หมดเขตรับสมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (รอบที่ 1) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
287 views | 29 ส.ค. 57
80
จำนวนรับรวม
16 ก.ย. 57 - 20 ต.ค. 57
วันรับสมัคร
 
ยังไม่เปิดรับสมัคร
โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
145 views | 29 ส.ค. 57
97
จำนวนรับรวม
25 ส.ค. 57 - 20 ก.ย. 57
วันรับสมัคร
อีก 21 วัน
หมดเขตรับสมัคร
โรงเรียนเสนอชื่อนักเรียนแผนวิทย์ 1 คน/แผนศิลป์ 1 คน
260 views | 29 ส.ค. 57
168
จำนวนรับรวม
25 ส.ค. 57 - 20 ก.ย. 57
วันรับสมัคร
อีก 21 วัน
หมดเขตรับสมัคร
โควตาพิเศษ ม.ทักษิณสัญจร (TSU Active Recruitment)
295 views | 29 ส.ค. 57
10
จำนวนรับรวม
1 ต.ค. 57 - 15 ต.ค. 57
วันรับสมัคร
 
ยังไม่เปิดรับสมัคร
โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน พื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลา
128 views | 29 ส.ค. 57