รู้ก่อนเรียน​
500
จำนวนรับรวม
1 ก.ค. 57 - 10 ต.ค. 57
วันรับสมัคร
อีก 39 วัน
หมดเขตรับสมัคร
มหาวิทยาลัย 12 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
323 views | 1 ก.ย. 57
3,020
จำนวนรับรวม
1 ก.ย. 57 - 15 ต.ค. 57
วันรับสมัคร
อีก 44 วัน
หมดเขตรับสมัคร
60
จำนวนรับรวม
14 ส.ค. 57 - 21 ก.ย. 57
วันรับสมัคร
อีก 20 วัน
หมดเขตรับสมัคร
คณะรัฐศาสตร์ โควตาพิเศษ
348 views | 31 ส.ค. 57
30
จำนวนรับรวม
1 ก.ค. 57 - 10 ต.ค. 57
วันรับสมัคร
อีก 39 วัน
หมดเขตรับสมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (รอบที่ 1) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
500 views | 29 ส.ค. 57
80
จำนวนรับรวม
16 ก.ย. 57 - 20 ต.ค. 57
วันรับสมัคร
 
ยังไม่เปิดรับสมัคร
โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
222 views | 29 ส.ค. 57