อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ฯ
Proposal เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ฯ
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สู่โรงเรียนทั่วประเทศ

          นับตั้งแต่ปี 2550 ที่กลุ่มบริษัททรู ในฐานะบริษัทสื่อสารของคนไทย ได้ดำเนินโครงการ ทรูปลูกปัญญา ที่มุ่งปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็ก เยาวชน และคนไทยทั่วประเทศ โดยมีโครงการ “เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ”เป็นโครงการหลัก ในการที่จะนำสื่อ และเทคโนโลยีทุกรูปแบบของทรูที่มีอยู่อย่างครบวงจรไปมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและคุณครูได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ ได้ทัดเทียมกับคนในเมืองใหญ่ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติต่อไป

 

 

โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ สู่โรงเรียนทั่วประเทศ

          เป็นโครงการหลักในการปลูกความรู้ ซึ่งกลุ่มบริษัททรู ได้นำชุดอุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียมเครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้ที่คัดสรรแล้วจากทรูวิชั่นส์ และสื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอนอื่นๆ ไปมอบให้แก่โรงเรียนขาดแคลนสื่อที่อยู่ห่างไกลทั่วประเทศโดยเริ่มจาก 800 โรงเรียนในปี 2550 ครบ 5,500 โรงเรียนเมื่อสิ้นปี 2557 โดยมีเป้าหมายครบ 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศในอนาคต
 

 


สรุปข้อมูลจำนวน ร.ร./ ครู / นักเรียน ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ปี 2550-2558

มีจำนวนทั้งสิ้น 6,000 ร.ร.  77 จังหวัดทั่วประเทศ     

ภาคกลางและภาคตะวันตก      1,129       ร.ร.
ภาคเหนือ 1,334 ร.ร.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,086 ร.ร.
ภาคตะวันออก    454 ร.ร.
ภาคใต้      997 ร.ร.
                       รวม 6,000 ร.ร.                 

 

 

สิ่งที่โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาได้รับ ประกอบด้วย

1. ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณทรูวิชั่นส์, เครื่องรับโทรทัศน์ 32 นิ้ว และตู้เก็บอุปกรณ์  ช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้จากทรูวิชั่นส์ กว่า 50 ช่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นรายการคุณภาพที่เด็กทั่วโลกควรได้ดู เช่น ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ และชีวิตสัตว์Animal Planet, ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม National Geographic Channel, ช่องสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก วัฒนธรรม และอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก The History Channel, ช่องสารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Discovery Channel และ True Explore, ช่องรายการสำหรับเด็กและครอบครัว Disney Channel และ True Spark, ช่องข่าวทันเหตุการณ์ทั่วโลกและประเทศไทย  BBC WORLD NEWS ,TNN24 และช่องทรูปลูกปัญญา เป็นต้น

2. สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ "ทรูคลิกไลฟ์" สำหรับชั้น อ.1 – ม.6 ซึ่งมีพร้อมทั้งคู่มือการสอนสำหรับคุณครู แบบเรียน เพลง เกมส์ และบทเรียนเอนิเมชั่น

3.  สื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ อ.1 – ป.6

4. เกมพอเพียง เพื่อปลูกฝังและเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบที่สนุกสนานและได้ความรู้ซึ่งสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่นำไปมอบให้นี้เป็นเพียงสื่อเบื้องต้นเท่านั้น ทรู มีความมุ่งหวังที่จะนำสาระเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆของเราไปมอบให้แก่โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. หนังสือการ์ตูนสามเณรปลูกปัญญาธรรม เพื่อปลูกผังการเรียนการสอนทางด้านคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก
6. นิทาน 5 ให้ เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการให้ในหลายๆ รูปแบบ

7. อุปกรณ์ Easy Cap อุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณครูสามารถบันทึกรายการสารคดีความรู้จากช่องทรูวิชั่นส์ มาลงในคอมพิวเตอร์ เป็น ดิจิตอลไฟล์ แล้วนำมาทำเป็น VCD หรือ DVD สำหรับใช้เปิดสอนนักเรียนได้ในทุกชั่วโมงที่ต้องการ ทำให้จัดตารางการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

8. แผ่นโปรแกรม White Netสำหรับติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมนี้ทำการกลั่นกรองและสกัดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยคุณครูสามารถเลือกจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง

9. ชุดอุปกรณ์ 3G+* ประกอบไปด้วย

Net SIM ย่อมาจากคำว่า Internet SIM รูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับ SIM ที่เราใช้บนโทรศัพท์มือถือ แต่ซิมนี้จะใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น

Dongle หรือ Air Card ใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (Notebook) ซึ่งจะทำให้คุณครูสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ากับโน๊ตบุ๊ค เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หรือสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

White Net เป็น internet filtering software หรือซอฟแวร์ที่ใช้กลั่นกรองและสกัดตรวจจับภาพอนาจารต่างๆ บน Internet โดย White Net จะคอยช่วยปิดกั้น กลั่นกรองภาพหรือเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ

 *หมายเหตุ : ชุดอุปกรณ์ 3Gจะคัดเลือกและส่งมอบให้กับ ร.ร. ที่อยู่ในพื้นที่เครือข่ายสัญญาณ True Move H ตามผลการคัดเลือกในแต่ละปี และจะส่งมอบจนครบทุก ร.ร. ในโอกาสต่อ ๆ ไป 


> สิ่งที่โรงเรียนทรูปลูกปัญญาได้รับ 

 


เข้าร่วมโครงการ
0

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน