อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2561
Proposal โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2561
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบแรก การประกวดมิวสิควิดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบแรก


การประกวดมิวสิควิดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี ๒๕๖๑


คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกผลงานรอบแรก


ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

 

ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ๑ อุทยานการเรียนรู้ TK park


ซึ่งผลงานที่มีมาตรฐานผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
ทั้ง ๒ ประเภท มีจำนวน ๓๑ ผลงาน ดังนี้...


*ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ๑๙ ผลงาน*


๑.ทีม Crossing Line โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต


๒.ทีม แม่สลิดใจสะอาด โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา จ.ตาก


๓.ทีม ข้าวตอกฟิล์ม โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จ.ยโสธร


๔.ทีม Gang to Cha05 (NTR) โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม จ.บุรีรัมย์


๕.ทีม My Class Studio โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร จ.บุรีรัมย์


๖.ทีม The Action โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม จ.หนองบัวลำภู


๗.ทีม The hope of the cross โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี


๘.ทีม ID57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี


๙.ทีม แมลงเม่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กรุงเทพฯ


๑๐.ทีม ครูไฟฟ้าราชมงคลขอนแก่น มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น


๑๑.ทีม Mit Nice วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสว่างแดนดิน จ.สกลนคร


๑๒.ทีม Shiki film 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ


๑๓.ทีม Comart SPUC มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี จ.ชลบุรี


๑๔.ทีม ขีดเขียนโปรดักชั่น มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม


๑๕.ทีม 00.01 Production มหาวิยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ


๑๖.ทีม เป็นลม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี


๑๗.ทีม ประชาชน โปรดักชั่น มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก


๑๘.ทีม wira film มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ.ปทุมธานี


๑๙.ทีม ร่วมใจต้านกลโกง มทร.สุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา


 

*ประเภทประชาชนทั่วไป ๑๒ ผลงาน*


๑.ทีม พลังวิเศษ จ.บุรีรัมย์


๒.ทีม ราหูฟิล์ม จ.กรุงเทพฯ


๓.ทีม ดังเต้ทีม จ.ระยอง


๔.ทีม Sufficiancy Chemistry กรุงเทพ


๕.ทีม ปลอดปลวก กรุงเทพฯ


๖.ทีม ฮักขนาด โปรดักชั่น กรุงเทพฯ


๗.ทีม อ.หมู กรุงเทพฯ


๘.ทีมสตูดิโอกำหมัด จ.นนทบุรี


๙.ทีมกรุ๊งกร๊ง จ.ขอนแก่น


๑๐.ทีมโอโห กรุงเทพฯ


๑๑.ทีม MOVING IMAGE จ.เชียงใหม่


๑๒.ทีม Chumphon film จ.ชุมพร***หมายเหตุ***


-คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ จำนวนทั้งสิ้น ๓๑ ทีม เพื่อเข้าสู่รอบที่ ๒ ต่อไป


-ลำดับที่ประกาศผลไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน


-คณะกรรมการจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ,เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรูคอร์ปอเชั่น, สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และ

TK park จะทำการคัดเลือกผลงานรอบที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ให้เหลือเพียง ๒๐ ทีมสุดท้าย(ประเภท

ละ ๑๐ ผลงาน) เพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป


-คณะกรรมการจะประกาศผลผู้เข้ารบรองชนะเลิศ ๒๐ ทีมสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ทาง Facebook fanpage 'ช่อสะอาดต้นทุจริต' เวลา ๑๙.๐๐ น.


#ช่อสะอาดต้านทุจริต #มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

 
โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2561

โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต'

ประจำปี 2561

 

 

หลักการ และเหตุผล

 

          มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดโครงการประกวดมิวสิควิดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ด้วยการสนับสนุนจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์, ทรู คอร์ปอเรชั่น, เป็นโครงการประกวดมิวสิควิดีโอรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปผลิตผลงานมิวสิควิดีโอจากบทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2560 ส่งเข้าประกวด โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ชิงถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 900,000 บาท

 

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อเผยแพร่บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ทั้ง 10 เพลง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปยังนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยผ่านการผลิตและสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน หันมาตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านกระบวนการผลิตผลงานมิวสิควิดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' 

3. เพื่อเผยแพร่บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต'  โดยใช้มิวสิควิดีโอ ที่ได้จากการประกวดไปสู่สาธารณชนทั้งในสื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์  เพื่อรณรงค์สร้างสังคมไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไปในอนาคต

 

 

จัดโครงการโดย


     • มูลนิธิต่อต้านการทุจริตดำเนินโครงการโดย


     • เครือเจริญโภคภัณฑ์

     • ทรู คอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโครงการโดย


     • พีทีที โกลบอลเคมีคอล

     • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

 

ร่วมสนับสนุนโครงการโดย


     • สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

     • อุทยานการเรียนรู้ TK Park 

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด


สมัครคนเดียวหรือเป็นทีมก็ได้ โดยสมาชิกในทีมต้องไม่เกิน 3 คน แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

     1. ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปริญญาตรี)

     2. ประเภทบุคคลทั่วไป

          - ผู้สมัครต้องเลือกประกวดในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

          - ผู้สมัครในประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน และมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม

          - ผู้สมัครเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

          - ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน  

 

 

เพลงที่ใช้ในการประกวดฯ


          ผลงานมิวสิควิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องใช้บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2560 เท่านั้น ผู้เข้าประกวดจะเลือกใช้เพลงใดก็ได้จาก 10 เพลงที่กำหนดให้ดังนี้...

 

 

1. เพลงเด็กไทยโตไปไม่โกง             3:07 นาที        ดาวน์โหลดเพลง        ดาวน์โหลดเนื้อเพลง
2. เพลงคนไทยหัวใจไม่โกง 2:50 นาที ดาวน์โหลดเพลง        ดาวน์โหลดเนื้อเพลง
3. เพลงฉันจะไม่ทน 4:33 นาที ดาวน์โหลดเพลง        ดาวน์โหลดเนื้อเพลง
4. เพลงสาบานกับฟ้า สัญญากับใจ 4:02 นาที ดาวน์โหลดเพลง        ดาวน์โหลดเนื้อเพลง
5. เพลงปลวก 3:50 นาที ดาวน์โหลดเพลง        ดาวน์โหลดเนื้อเพลง
6. เพลงช่อสะอาด..ต้านทุจริต 3:49 นาที ดาวน์โหลดเพลง        ดาวน์โหลดเนื้อเพลง
7. เพลงทุจริตอย่าติดว้าว 3:58 นาที ดาวน์โหลดเพลง        ดาวน์โหลดเนื้อเพลง
8. เพลงต้นกล้าความดี 4:40 นาที ดาวน์โหลดเพลง        ดาวน์โหลดเนื้อเพลง
9. เพลงกาล...โกง 3:09 นาที ดาวน์โหลดเพลง        ดาวน์โหลดเนื้อเพลง
10. เพลงใจสะอาด  3:49 นาที ดาวน์โหลดเพลง        ดาวน์โหลดเนื้อเพลง

 

 

 

หลักเกณฑ์ประกวด 


1. คณะกรรมการ ฯ จะพิจารณาจากมิวสิควิดีโอที่ใช้บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที (โดยผู้สมัครไม่ต้องใส่ End Credit ปิดท้ายเพลง)

2. บทเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ที่ใช้ในมิวสิควิดีโอจะต้องไม่ดัดแปลงคำร้อง และทำนองเพลง แต่สามารถหยุดเพลง เพิ่มไอเดียความคิดสร้างสรรค์ หรือละครสอดแทรกลงไปในมิวสิควิดีโอได้ 

3. ผลงานที่ส่งประกวด ฯ จะต้องไม่ลอกเลียนแบบมาจากผลงานของผู้อื่น ไม่นำภาพและเสียงจากแหล่งต่างๆ มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่เคยผ่านการประกวด ฯ และไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะจากที่ใดมาก่อน หากคณะกรรมการจัดประกวดพบว่าทำผิดกติกา ให้ถือว่าเป็นโมฆะ และจะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด ฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. กรณีนำภาพและเสียงประกอบหรือคลิปวิดีโอของผู้อื่นมาใช้ในมิวสิควิดีโอ ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ถูกต้อง

5. ในกรณีที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดเงื่อนไขการประกวดฯ คณะกรรมการจัดประกวดจะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครที่ทำผิดกติกาและผิดกฎหมาย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่าความเสียหายจากการกระทำอันผิดกฎหมายทั้งหมด

6. ส่งผลงานในรูปแบบ File .MP4 ความละเอียด HD1080P (1920X1080)  

7. ผู้เข้าประกวดจะต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับที่ใช้ผลิตมิวสิควิดีโอไว้พิสูจน์กรณีเกิดการประท้วงหลังจากที่ได้รับรางวัล

8. ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 20 ผลงานสุดท้าย ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการจัดประกวดสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ดัดแปลงหรือทำซ้ำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

9. การส่งผลงานเข้าประกวด ถือว่ายอมรับกติกาและวิธีการดำเนินการของคณะกรรมการจัดประกวดซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

การส่งผลงาน 

 

     ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่ 

          โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ  'ช่อสะอาดต้านทุจริต'

          ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรู คอร์ปอเรชั่น ชั้น 25 

          เลขที่ 18 อาคาร ทรู ทาวเวอร์  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

     หรือส่งทาง E-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com โดยฝากลิงค์ดาวน์โหลดได้ที่ googledrive, WeTransfer หรือเว็บไซด์ที่รับฝากไฟล์รายอื่นๆ เอกสารประกอบการส่งผลงานเข้าประกวด


1. ผลงานมิวสิควิดีโอ 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ในรูปแบบ File.MP4 ความละเอียด HD1080P (1920X1080) ความยาวไม่เกิน 5 นาที

2. เอกสารประกอบการประกวด

     - ใบสมัคร พร้อมลายเซ็นต์ผู้เข้าประกวด

     - สำเนาหลักฐานของตัวท่าน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่


     Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต

     www.acf.or.th, www.trueplookpanya.com

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 858 – 6471 (09.00 – 17.00 น.)

 

 

ระยะเวลา และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรอบต่างๆ การเปิดรับผลงาน   

 

     • รับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561การปิดรับผลงาน

 

     • ปิดรับผลงานในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 สำหรับผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ จะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก การคัดเลือกรอบแรก 

 

     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกผลงานทั้งหมดที่ส่งภายในเวลาที่กำหนดให้เหลือเพียง 60 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 30 ผลงาน และ ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 30 ผลงาน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

          - มิวสิควิดีโอ ต้องมีเนื้อหาที่สร้างสรรค์ เหมาะสมและสอดคล้องกับบทเพลง' ช่อสะอาดต้านทุจริต' ที่เลือกมาผลิตเป็นมิวสิควิดีโอ 

          - เนื้อหาของมิวสิควิดีโอจะต้องรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

          - ความเข้าถึงบทบาทของนักแสดงในมิวสิควิดีโอ

          - ภาพ เสียง และเนื้อหาที่ปรากฎมิวสิควิดีโอ  ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม และไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อบุคคล ต่อสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ

          - เป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น เป็นผลงานที่ทำขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใคร


ผลการประกวดรอบแรก จะประกาศในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต

www.acf.or.thwww.trueplookpanya.com

**ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับเกียรติบัตรจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

 

 

การคัดเลือกรอบสอง 

 

          นำผลงานจากรอบแรก (60 ผลงาน) มาคัดเลือกให้เหลือ 20 ผลงาน (ประเภทละ 10 ผลงาน) โดยคณะกรรมการจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และองค์กรผู้ร่วมจัดเป็นผู้พิจารณา  โดยประกาศผลผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ 20 ผลงาน ทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต www.acf.or.th และ www.trueplookpanya.com ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561  

 

 

กิจกรรม Workshop 

 

จัดพิธีมอบเกียรติบัตร พร้อมมอบเงินรางวัลผลงานละ 10,000 บาท ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ให้กับผู้เข้ารอบทั้ง 20 ผลงาน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เรียนรู้กระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ พร้อมรับฟังการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางในการผลิตผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับผู้กำกับภาพยนตร์มืออาชีพ ก่อนเข้ารับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงผลงานให้เฉียบคมยิ่งขึ้นอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับแก้มิวสิควิดีโอครั้งสุดท้าย ก่อนส่งกลับมาให้กับคณะกรรมการ ฯ ภายในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เพื่อเข้าประกวดในรอบรองชนะเลิศต่อไป

 

 

การประกวดรอบรองชนะเลิศ  

 

          ผลงานมิวสิควิดีโอ ทั้ง 20 ผลงาน จะถูกคัดเลือกให้เหลือ 10 ผลงาน เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษาจำนวน 5  ผลงาน และประชาชนทั่วไป 5 ผลงาน  โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต, สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และองค์กรผู้ร่วมจัด โดยจะประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต www.acf.or.thwww.trueplookpanya.com ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

 

 

การเผยแพร่ผลงานทางสื่อออนไลน์


          คณะกรรมการจะนำผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 ผลงาน ไปเผยแพร่บน Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 ถ้าผลงานใดที่มียอด Like, Wow, Love มากที่สุด รวมกับผลโหวตจากผู้เข้าชมในงานประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวต 30,000 บาท โดยจะมอบรางวัลในงานประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

 

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ


          กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากองค์กรผู้ร่วมจัด และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการวิชาชีพ ประกอบด้วยผู้กำกับภาพยนตร์และมิวสิควิดีโอ ผู้กำกับภาพ ผู้กำกับศิลป์ ร่วมถึงผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ และสื่อมวลชนมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน  

 

 

รางวัล

 

ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

 

     - รางวัลที่ 1 ถ้วยเกียรติยศ จากนายกรัฐมนตรี, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,000 บาท 

     - รางวัลที่ 2 ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 70,000 บาท 

     - รางวัลที่ 3 ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท

     - รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท (2 รางวัล)

 

 

รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

 

     - รางวัลที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล 20,000 บาท 

     - รางวัลที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล 15,000 บาท 

     - รางวัลที่ 3 เกียรติบัตร พร้อมด้วยเงินรางวัล 10,000 บาท 

     - รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท (2 รางวัล)

 

 

ประเภทประชาชนทั่วไป

 

     - รางวัลที่ 1 ถ้วยเกียรติยศ จากนายกรัฐมนตรี, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 200,000 บาท 

     - รางวัลที่ 2 ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 100,000 บาท 

     - รางวัลที่ 3 ถ้วยเกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท

     - รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ จาก ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ, เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท (2 รางวัล)

 

 

รางวัลป๊อปปูล่าโหวต เงินรางวัล 30,000 บาท

 

          (นับจากยอด Like, Wow, Love มากที่สุดที่ปรากฎบน Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 และรวมกับคะแนนโหวตจากผู้เข้าชมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ)

 

 

กำหนดการจัดโครงการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' 2561

 

1. เปิดตัวโครงการ  วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
   
2. เปิดรับผลงานเพลง     ระหว่างเดือนมิถุนายน – วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
   
3. คัดเลือกรอบแรก ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2561
   
4. ประกาศผลรอบแรก (60 ผลงาน)    วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 
    ทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต  
    www.acf.or.th และ www.trueplookpanya.com  
   
5. คัดเลือกผลงานรอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
    และประกาศผลผู้เข้ารอบรองชนะเลิศ 20 ผลงาน  
    ทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต  
    www.acf.or.th และ www.trueplookpanya.com  
   
6. นัดหมายผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม ร่วมกิจกรรม Workshop วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
    เพื่อพบโค้ชและฟังคอมเม้นต์  
   
7. ส่งผลงานที่ปรับแก้ใหม่ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
   
8. คัดเลือกผลงานรอบรองชนะเลิศ และประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ  วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
    10 ผลงานสุดท้าย ทาง Facebook Fanpage ช่อสะอาดต้านทุจริต  
    www.acf.or.th และ www.trueplookpanya.com  
   
9. ประกวดรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5  วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
    หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระรามหนึ่ง แขวงวังใหม่  
    เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
   
   


#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน