อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
โครงการสร้างความเข้มแข็งรร.ตันแบบฯ 2558
Proposal โครงการสร้างความเข้มแข็งรร.ตันแบบฯ 2558

SHARE

รายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนต้นแบบ

รายละเอียดการนำเสนอโครงการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาเพื่อขยายผลการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาสู่โรงเรียนในโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 

หลักการและเหตุผล

ตามที่ กลุ่มทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญาได้จัดกิจรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาและโรงเรียนเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ รวมถึงแนวทางการใช้สื่อฯทรูปลูกปัญญาและได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆตลอดจนสามารถจัดทำแผนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อทรูปลูกปัญญาและสามารถนำไปขยายผลในโรงเรียนของตนต่อไปได้
 

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนทรูปลูกปัญญา ทางโครงการจึงมีความประสงค์สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาด้วยวิธีการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมในการขยายผลการสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาในเครือข่าย โดยการเปิดโอกาสให้ส่งเอกสารนำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป

 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาทุกโรงเรียนเกิดการใช้สื่ออย่างเป็นรูปธรรมจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ 

2.เพื่อให้โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีและกระตุ้น ส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการในเครือข่ายสามารถรู้จักและใช้สื่อฯ อุปกรณ์ของทรูปลูกปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.เพื่อให้เกิดการบูรณาการใช้สื่อฯ ตาม
แนวทางการใช้สื่อฯทรูปลูกปัญญาในโรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญาและโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาในเครือข่าย

 

วิธีการส่งผลงาน   
1.ต้องส่งเอกสารนำเสนอเพื่อให้พิจารณาตามระยะเวลาที่กำหนด
 

2  2. ต้องส่งรายงานความคืบหน้าและรายงานสรุปการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด

3.รายละเอียดการใช้งบประมาณที่สนับสนุน
50,000 บาท

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1.เนื้อหาโครงการต้องเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาและโรงเรียนในโครงการในเครือข่ายหรือจังหวัดใกล้เคียง ได้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.สามารถวัดผลความสำเร็จของโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีคะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป ซึ่งการให้คะแนนจะพิจารณาจาก

วัตถุประสงค์                  15 คะแนน

กลุ่มเป้าหมาย                15 คะแนน

แผนการดำเนินงาน           25 คะแนน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ          25 คะแนน

การติดตามประเมินผล        20 คะแนน

       รวม 100 คะแนน

 

 4.ผลการพิจารณาและคำตัดสินของโครงการถือเป็นที่สุด
 

วิธิการส่งเอกสาร
1.จัดทำเป็นรูปเล่มประกอบด้วย

- แบบฟอร์มนำเสนอโครงการ (ตามที่โครงการการกำหนดให้)

- เนื้อหาโครงการ

- อื่นๆ ตามเห็นสมควรที่สามารถแสดงให้เห็นรายละเอียดของโครงการได้เข้าใจและชัดเจน

2. สถานที่จัดส่งเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมองค์การเพื่อสังคม

เลขที่ 18 ชั้น 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เปิดรับเอกสารเพื่อคัดเลือก                    20 ก.ค. 58 - 20 ส.ค.58

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก        30 ส.ค. 58

แจ้งความคืบหน้าโครงการ                      31 ต.ค. 58

ส่งเอกสารสรุปโครงการ                        30 เม.ย. 59

 

--------------------------------------------------#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน