อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 2560
Proposal โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 2560
PR & Spot
เลือกปี

กิจกรรมระหว่างโครงการ
พิธีมอบรางวัล โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ ... อ่านต่อ
สองช่างภาพรางวัลยอดเยี่ยม ชวนคนไทยหัวใจร ... อ่านต่อ

SHARE

ประกาศผลภาพที่ได้รับรางวัล

ผลการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ

“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”  ประจำปี 2560

 

ระดับ บุคคลทั่วไป 

ประเภทสัตว์  ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 

    

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

รางวัลที่1 
ชื่อภาพ : ลมหายใจ
สถานที่ : อ่าวไทยตอนบน จ.สมุทรสาคร
โดย : นายบารมี  เต็มบุญเกียรติ
 

 

  

 

รางวัลที่ 2

ชื่อภาพ : นักล่า

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเขาแหลม  

             จ.กาญจนบุรี

โดย : นายโกสินทร์ สุขุม


รางวัลที่ 3

ชื่อภาพ : เสือหาว

สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

             จ.อุทัยธานี

โดย : นายชูยศ โตยอด

  


 

ประเภทสัตว์ ภาพนก
 

   


รางวัลที่1   
ชื่อภาพ : แย่งชิง
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดย : นายวิศักดิ์ ลัชชานนท์

 

  


รางวัลที่ 
2

ชื่อภาพ : บิน

สถานที่ : อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

โดย : นายวิชัย ชัญญาสิริ


รางวัลที่ 
3

ชื่อภาพ : หนูหล่น

สถานที่ : หนองปลาไหล เขาย้อย จ.เพชรบุรี

โดย : นายพนม ยิ่งไพบูลย์สุข

 


 


ประเภทสัตว์ ภาพสัตว์อื่นๆ
 
 

    


รางวัลที่
1
   
ชื่อภาพ : รวมกันเป็นหนึ่ง
สถานที่ : ป่าเม็ก อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
โดย : นายศักดิ์ สมภักดี
 

  


รางวัลที่ 
2

ชื่อภาพ : เขาควาย

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

โดย : นางสาวรุจิรา ฉิมดี


รางวัลที่ 
3

ชื่อภาพ : ลมหายใจ

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 

             จ.พังงา

โดย : นายวรางค์กูล ขุนสาร

 


 

 ประเภทป่าไม้  ภาพ Macro
 

   


ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รางวัลที่
1
   
ชื่อภาพ : แต้มไพร
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก
โดย : นายสรรเพชร จินดาทอง
 

  


รางวัลที่ 
2

ชื่อภาพ : จิกน้ำ

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเขาสก  

             จ.สุราษฎร์ธานี

โดย : นายศิริวุฒิ ธีรธวัชกุล


รางวัลที่ 
3

ชื่อภาพ : สะพานดอกเห็ด

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว  

             จ.ปัตตานี 

โดย : นายมาฮามะยากี แวซู

 


 

ประเภทป่าไม้  ภาพ Landscape
 

    


รางวัลที่1   
ชื่อภาพ : ความงามของน้ำตกทีลอซู
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติน้ำตกทีลอซู จ.ตาก
โดย : นางสาวกัทลีวรรณ์ อินทรโชติ

 

  


รางวัลที่ 
2

ชื่อภาพ : ป่าต้นน้ำ ต้นกำเนิดของชีวิต

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

             จ.พิษณุโลก

โดย : นายศราวุฒิ ทองเมือง 
 


รางวัลที่ 
3
ชื่อภาพ : กุหลาบขาวเชียงดาว

             ท่ามกลางดวงดาวนับล้าน

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

             จ.เชียงใหม่

โดย : นายคงกฤช สุขยิ่ง

  


 

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ประเภทสัตว์ป่า
 

   


รางวัลที่
1
  
ชื่อภาพ : Eye contact
สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตก จ.กาญจนบุรี
โดย : นายวริทธิ์ นีละคุปต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

  


รางวัลที่ 
2

ชื่อภาพ : ลำพัง
สถานที่ : เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

โดย : นายกวิน สิริจันทกุล

โรงเรียนสตรีวิทยา 2


รางวัลที่ 
3
ชื่อภาพ : ตามแม่มา

สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

             จ.อุทัยธานี

โดย : ด.ช.ชยางกูร โตยอด

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่

 

 

 


รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ : เลียงผาที่เดียวดาย
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

โดย : นายกฤติเดช ปั่นกลาง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

  


 

 

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ประเภทป่าไม้
 

   


รางวัลที่ 
1
  
ชื่อภาพ : ป่าชุ่มฉ่ำ ในวันที่ฝนตก
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
โดย : นายภคิน พันธุ์เจริญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

  

รางวัลที่ 2

ชื่อภาพ : ไอหมอกจากผืนป่าหลังฝนตก  
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

             จ.กำแพงเพชร

โดย : นายวัชระ สายสมาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

รางวัลที่ 3

ชื่อภาพ : ป่าไม้

สถานที่ : สระมรกต เขตรักกษาพันธุ์สัตว์ป่า

             เขาประบางคราม จ.กระบี่

โดย : นายอนุวัตน์ หมันเส็น

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  


รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ : เงาสะท้อน

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

             จ.นครราชสีมา

โดย : นายวริศ โสภณพิศ

มหาวิทยาลัยรังสิต
 


รางวัลชมเชย
ชื่อภาพ : เธอคือหมอก ไม่ใช่ควัน

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

             จ.นครราชสีมา

โดย : นางสาวณัชชา เจียรไพศาลเจริญ

ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 

 

  


รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ : ดอกหญ้างวงช้าง

สถานที่ : อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 

โดย : นายพุฒิพงศ์ นาวีสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 


รางวัลชมเชย
ชื่อภาพ : อาชาผู้ทรงเกียรติ

สถานที่ : อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

โดย : นายอภิศิษฐ์  สำราญ

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

 

 

  


รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ : ใบ

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

โดย : นางสาวบุศรินทร์ ภูฆัง

มหาวิทยาลัยรังสิต
 
รายละเอียดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติฯ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” 2560

โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

ครั้งที่ 23 ประจำปี  2560

 

 

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ

 

          การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ที่รุนแรงถึงขั้นวิกฤตเริ่มมีทางออก หลังรัฐบาลประกาศนโยบาย เดินหน้าป้องกันปราบปรามขบวนการค้าไม้และบุกรุกที่ดินของรัฐให้สิ้นซาก หลังจากผืนป่าจำนวนมากถูกแผ้วถางจนโล่งเตียนจนนำมาซึ่งภัยพิบัติทั้งน้ำท่วม ฝนแล้ง ดินโคลนถล่ม พื้นที่ป่าทั้งประเทศซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่ 102.1 ล้านไร่ ของเนื้อที่ประเทศรวม 321 ล้านไร่หรือร้อยละ 31.57 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งกำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 หรือ 128.3 ล้านไร่ เพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุล ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งฟื้นสภาพป่าให้กลับคืนมาโดยเร็ว

โดยมีเป้าหมายเพื่อ

1.หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองภายใน 1 ปี  

2.ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และยั่งยืนภายใน 2 ปี

3.ฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วประเทศให้มีสภาพสมบูรณ์ภายใน 2-10 ปี

ทั้งนี้จะดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1.ยุทธศาสตร์ผนึกกำลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  กลยุทธ์สำคัญ อาทิ หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าประจำภาค ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สื่อมวลชน ภาคเอกชน ยึดคืนพื้นที่ป่า 

2.ยุทธศาสตร์ปลูกจิตสำนึกรักผืนป่าของแผ่นดิน โดยผลักดันเป็น "วาระแห่งชาติ" เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนทุกระดับ อาทิ จัดตั้งองค์กรแนวร่วมภาคประชาชน ร่วมกับทุกภาคส่วนให้มีการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีความภูมิใจในการปฏิบัติงาน

3.ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะระเบียบข้อกฎหมาย การจัดโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยปรับปรุงระบบพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยบูรณาการนโยบายเกี่ยวกับป่าไม้ให้มีเอกภาพ อาทิ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลป่าไม้และที่ดินทำกิน ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้น

4.ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน กลยุทธ์สำคัญอาทิ จัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม อาทิ จัดตั้งป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจให้คนสามารถอยู่ร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการฟื้นฟูและดูแลป่าอย่างยั่งยืน 

         กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มุ่งมั่นตั้งใจใช้เวลากว่า 2 ทศวรรษ ร่วมกันจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2538 โดยเฉพาะกลยุทธในข้อ 2 เรื่องการปลูกจิตสำนึกรักป่าและสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ อยากเข้าไปใกล้ชิด สัมผัสความงามของป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้น ผ่านภาพถ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละปีมีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทรูปลูกปัญญายังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ที่จะปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะประจักษ์แล้วว่า หากใครที่ได้เข้าไปสัมผัสความงามอันแสนบริสุทธิ์ของป่าไม้และสัตว์ป่า ก็จะเกิดความรัก หวงแหน ตระหนัก รวมถึงเห็นคุณค่าของธรรมชาติ จนกลายเป็นความคิดที่จะอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าบนโลกใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป

1.สัมผัส เห็นถึงคุณค่า และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีต่อทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้

2.ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวผ่านภาพถ่าย

3.เกิดจิตสำนึกรัก หวงแหน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน

4.มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าและป่าไม้แก่แผ่นดิน

5.ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและป่าไม้ในการสร้างสมดุลของธรรมชาติ เพื่อให้ทุกสรรพสิ่งดำรงอยู่ได้สืบไป

 

การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

 

1. ระดับบุคคลทั่วไป   

ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ

    •   ภาพนก เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว เป็นต้น    

    •   ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น 

    •   ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น

ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

    •  ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของ

       ธรรมชาติโดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น

    •  ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงาม 

       ของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ เป็นต้น

2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา     

    •  ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย)             

    •  ภาพประเภทป่าไม้   (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

        * ทั้งสองระดับสามารถส่งภาพได้ 2 ประเภทๆ ละไม่เกิน 5 ภาพ (สัตว์ป่า 5 ภาพ / ป่าไม้ 5 ภาพ รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 ภาพ)

 

เกณฑ์การตัดสิน

 

1.การถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

2.ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์

3.ความยาก-ง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ 

 

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 

รูปแบบของไฟล์

•ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม

•ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ

•รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .JPEG เท่านั้น ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น แต่ผู้ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมายืนยันทุกภาพ ในกรณีที่ภาพได้รับรางวัล

•การใช้โปรแกรมในการโปรเซสภาพให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะการปรับสี-แสงเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน (ผู้ส่งภาพต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ (กรณีคณะกรรม การของผู้จัดประกวดมีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับ) จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง)

 

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด ส่งได้ 2 ช่องทาง คือ

1.อัพโหลดไฟล์ภาพผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com/truephotocontest  ผู้ส่งภาพต้องเข้าไปทำการลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซด์ โดยกรอกชื่อ และนามสกุลจริง    รายละเอียด พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 Mb และไม่เกิน 25 Mb

2.ทางไปรษณีย์  แนบรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วยชื่อและนามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวดพร้อมคำบรรยาย หรือพิมพ์เป็นไฟล์ข้อมูล แนบมาพร้อมกับไฟล์ภาพ Write ลง CD/DVD ในแผ่นเดียวกัน ส่งมายังฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู

 

ระเบียบบังคับในการส่งภาพเข้าประกวด

 

• ลักษณะของภาพที่ส่งเข้าประกวด

1.ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสิ้นสุดกำหนดการส่งภาพเข้าประกวด

2.ต้องเป็นภาพที่เจ้าของภาพไม่เคยส่งภาพนั้นเข้าประกวดที่ใด ๆ มาก่อน และ/หรือ ไม่เคยตีพิมพ์ และ/หรือ เผยแพร่ หรือโฆษณาในนิตยสาร หนังสือ สื่ออินเตอร์เน็ต หรือโพสต์ลงเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะกระทำผ่านรูปแบบใดๆ อาทิ PC, Notebook, Smart Phone และ/หรือ Smart Device ใดๆ ก็ตาม) ยกเว้นการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ 

3.ภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วม ระหว่างเจ้าของภาพ และผู้จัดประกวด(คือกลุ่มทรูและกรมอุทยานแห่งชาติฯ) ตลอดอายุแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยผู้จัดประกวดมีสิทธินำภาพที่ผ่านเข้ารอบ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ จัดพิมพ์เผยแพร่ลงในบรรจุภัณฑ์และสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และ/หรือ ใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาด อีกทั้งสามารถอนุญาตให้ใช้ภาพแก่บุคคลอื่น และ/หรือ จำหน่ายจ่ายโอนภาพให้แก่บุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่เจ้าของภาพอีก และในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่เจ้าของภาพประสงค์จะแสวงหาประโยชน์จากภาพใดๆ ในส่วนของตน ก็ให้สามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องขออนุญาต และ/หรือ จ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้จัดประกวดอีก ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดประกวดมีการนำภาพที่เข้ารอบ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ใดๆ ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ ผู้จัดประกวดจะแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถ่ายแสดงไว้ใต้ภาพทุกภาพที่นำมาจัดแสดงภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดประกวดนับแต่เวลาที่ผู้จัดประกวดได้รับภาพนั้น ๆ โดยผู้จัดประกวดจะไม่คืนภาพให้แก่เจ้าของภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม

4.ภาพในประเภทสัตว์ป่า จะต้องเป็นภาพสัตว์ป่าที่พบและอาศัยในประเทศไทย และภาพในประเภทป่าไม้ จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น 

5.ต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบและส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ห้ามเพิ่มเติม หรือลบองค์ประกอบ และ/หรือ ส่วนประกอบของภาพ (Retouch) ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้วเป็นอันขาด การตัดส่วนของภาพหลังจากการกดชัตเตอร์ (Crop) ให้สามารถกระทำได้ 

6.หากพบว่าภาพที่ส่งมาประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีการทำผิดกติกาเกิดขึ้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน และ/หรือ รางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และ/หรือรางวัลได้ทั้งหมด 

 

• บุคคลที่ส่งภาพเข้าประกวด

1.ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของภาพ และเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด   

2.มีสิทธิ์ส่งภาพประกวดในระดับเดียวเท่านั้น และสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท

3.ผู้ส่งภาพมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละประเภท

4.ผู้ถ่ายภาพและภาพถ่ายที่ได้ ต้องเป็นการดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ

5.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ หากมีการกระทำดังกล่าว และสามารถพิสูจน์ได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ/หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดภาพครั้งต่อไป ทั้งนี้ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด

6.สำหรับผู้ส่งภาพเข้าประกวดในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไป

7.ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น

8.คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

 

รางวัลการประกวด

 

ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลยอดเยี่ยม  

ประเภทสัตว์ป่า 1 รางวัล : ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประเภทป่าไม้ 1 รางวัล : ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

และรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 2 ประเภท (พิจารณาจากรางวัลที่ 1 ของแต่ละประเภทย่อย) จะได้รับ

     • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู เพิ่มอีกจำนวน 20,000 บาท (รวมเป็น 50,000 บาท)

     • สิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 1  

ประเภทสัตว์ป่า  3 ประเภทย่อย  จำนวน 3 รางวัล

ประเภทป่าไม้    2 ประเภทย่อย  จำนวน 2 รางวัล 

     • ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู จำนวน 30,000 บาท 

     • สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2   

ประเภทสัตว์ป่า  3 ประเภทย่อย  จำนวน 3 รางวัล

ประเภทป่าไม้    2 ประเภทย่อย  จำนวน 2 รางวัล 

     • โล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู จำนวน 20,000 บาท 

รางวัลที่ 3   

ประเภทสัตว์ป่า  3 ประเภทย่อย  จำนวน 3 รางวัล

ประเภทป่าไม้    2 ประเภทย่อย  จำนวน 2 รางวัล 

     • โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

     • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู จำนวน 15,000 บาท 

        หมายเหตุ : ไม่มีรางวัลชมเชย และทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู

 

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

รางวัลที่ 1 

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล)

     • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 10,000 บาท

     • ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู

     • สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ  พร้อมที่พัก  และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2 

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล)

     • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 8,000 บาท

     • โล่รางวัล และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู

รางวัลที่ 3 

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล)

     • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 5,000 บาท

     • โล่รางวัล และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู

รางวัลชมเชย

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 5 รางวัล รวม 10 รางวัล)

     • เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 3,000 บาท 

     • ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู   

          หมายเหตุ :  สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผู้รับรางวัลจะต้องประสานงานจอง และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ ติดต่อสอบถาม รายละเอียดการใช้สิทธิ์ ดังนี้

              สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 02 579 6666 ต่อ 1743 - 4   โทรสาร 02 579 5269

              สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า   โทร 02 579 6666 ต่อ 1641 - 2    โทรสาร 02 561 2917 

 

ดูรายละเอียด- สอบถาม และส่งไปรษณีย์ที่

 

• ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู

     เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 18  ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

     โทรศัพท์ 02-764-9761  www.trueplookpanya.com  

 

• สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

     ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 02-579-6666 ต่อ 1641-2 

 

เปิดรับผลงานตั้งแต่ 1 มิถุนายน  – 31 สิงหาคม  2560


เข้าร่วมโครงการ
0

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน