อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
Proposal โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
PR & Spot
เลือกปี

SHARE

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 2559

ผลการประกวดภาพถ่าย

โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559

  

ระดับ บุคคลทั่วไป 

ประเภทสัตว์ป่า ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 

    

รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และรางวัลที่ 1 

ชื่อภาพ อิสระ

สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่

โดย นายบารมี เต็มบุญเกียรติ

 

  

 

รางวัลที่ 2 

ชื่อภาพ เสือดำดับกระหาย

สถานที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

โดย นายขจรยศฐ์ กรัณกิจเสถียร

 

รางวัลที่ 3

ชื่อภาพ สู้...เพื่อชีวิต

สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

โดย นายชูยศ โตยอด

  


 

ประเภทสัตว์ป่า ภาพนก
 

   

รางวัลที่ 1 
ชื่อภาพ อวด
สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

โดย นายณรงค์ สุวรรณรงค์
 

  


รางวัลที่ 2 

ชื่อภาพ หิ้วปลา

สถานที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

จ.นครสวรรค์

โดย นายธานี ทองงาม


รางวัลที่ 3 

ชื่อภาพ หน้าเดิน

สถานที่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

โดย นายกรุง มีมะโน

 


 


ประเภทสัตว์ป่า ภาพสัตว์อื่นๆ
 
 

    

รางวัลที่ 1 
ชื่อภาพ ต่อชีวิต
สถานที่ เขาแผงม้า จ.นครราชสีมา

โดย นายเมธัส วัฒนสกลพันธุ์
 

  


รางวัลที่ 2 

ชื่อภาพ รักลอยล่อง

สถานที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดย นางสาวปนัดดา อานาชา

 

รางวัลที่ 3 

ชื่อภาพ ชักใย

สถานที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครนายก

โดย นายอนุสรณ์ คำฟู

 


 

 ประเภทป่าไม้  ภาพ Landscape
 

   

รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

และรางวัลที่ 1

ชื่อภาพ สีสันป่าสวยงาม
สถานที่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก

โดย นายศราวุฒิ ทองเมือง
  

  


รางวัลที่ 2 

ชื่อภาพ ป่าพรุ

สถานที่ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง

โดย นายเวชยันต์ ธราวิศิษฏ์


รางวัลที่ 3

ชื่อภาพ คลื่นทิวเขา

สถานที่ ดอยค้ำฟ้า อุทยานแห่งชาติผาแดง จ.เชียงใหม่

โดย นายวิรัช สวัสดี

 


 

ประเภทป่าไม้  ภาพ Macro
 

    

รางวัลที่ 1 
ชื่อภาพ คู่กัน
สถานที่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก

โดย นายจิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์
 

  

 

รางวัลที่ 2

ชื่อภาพ แม่คะนิ้ง

สถานที่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

จ.พิษณุโลก

โดย นายศราวุฒิ ทองเมือง

 

 

รางวัลที่ 3

ชื่อภาพ กล้วยไม้ดิน

สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา

จ.นราธิวาส

โดย นายมาฮามะยากี แวซู

 

  


 

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ประเภทสัตว์ป่า
 

   

รางวัลที่ 1 
ชื่อภาพ ล่าเหยื่อ
สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตะวันตก จ.กาญจนบุรี

โดย นายวริทธิ์ นีละคุปต์
คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

  


รางวัลที่ 2

ชื่อภาพ ความอบอุ่นเล็กๆ ในผืนป่า

สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

จ.ชัยภูมิ

โดย นายกฤติน เลาหะวรุตม์ชัย

คณะศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยรังสิต 


รางวัลที่ 3

ชื่อภาพ นกกระทาตัวกลม

สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 

จ.ชัยภูมิ

โดย เด็กชายภูริ สุวรรณรงค์ 

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 

  


รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ สวิงแห่งท้องทะเล

สถานที่ ทะเลอ่าวไทย จ.สมุทรสาคร

โดย นายจิตรทิวัส พรประเสริฐ

คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ นากสะบัดขน

สถานที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

โดย นายธนาวุธ วรนุช

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

  


รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ ติดปาก

สถานที่ ทะเลอ่าวไทย จ.สมุทรสาคร

โดย นายวริศ โสภณพิศ

คณะศิลปะและการออกแบบ  

มหาวิทยาลัยรังสิต                   


รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ แมงมุมและหยดน้ำ

สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี

โดย นายณัฐรัฐ ศรีศร

คณะศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

 

รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ ความเป็นแม่

สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ

โดย นายธรรมนิตย์ พนมศักดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ประเภทป่าไม้
 

 

รางวัลที่ 1 
ชื่อภาพ ผืนป่าที่ชุ่มฉ่ำ
สถานที่ ป่าปงเปียง จ.เชียงใหม่

โดย นายอาณกร จารึกศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

  

 

รางวัลที่ 2

ชื่อภาพ ต้นไม้และสายหมอก

สถานที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จ.นครราชสีมา

โดย นายธรรมนิตย์ พนมศักดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี


รางวัลที่ 3

ชื่อภาพ ทางและกระทิง

สถานที่ จุดสกัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา

โดย นายเศรษฐวุฒิ สุภา

คณะศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

  


รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ พญาเสือโคร่ง

สถานที่ ขุนช่างเคี่ยน ดอยสุเทพ

จ.เชียงใหม่

โดย น.ส.ชญาพร เสวตกุล

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ โอบล้อม

สถานที่ อ่างเก็บน้ำลำอีซู จ.กาญจนบุรี

โดย นายพิเชฐ เจตน์จงใจ

คณะศิลปะและการออกแบบ

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

  


รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ กรวยแดงขนแวววาว

สถานที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

จ.นครนายก

โดย นายปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ ยามเช้าที่พะเนินทุ่ง

สถานที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

จ.เพชรบุรี

โดย เด็กหญิงกัญญภัส ริ้วรุจา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา

 

  


รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ แสงแรกแห่งชีวิต

สถานที่ ดอยกาดผี จ.เชียงราย

โดย น.ส.ปุณยาพร แสนแปง

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

รายละเอียดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติฯ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” 2559

โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559

 

หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ

          การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือรู้จักกันในนาม COP21 ซึ่งในปีที่ผ่านมานับเป็นการจัดงาน ครั้งที่ 21 โดยจัดขึ้นที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-11 ธ.ค. 2015 ในจำนวนผู้ร่วมงานทั้งหมด มีประมุขและผู้นำรัฐบาลให้เกียรติเข้าร่วมถึง 147 ชาติ จากกว่า 190 ชาติ เพื่อร่วมกันหาทางออกจากปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อตกลงนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการผูกมัดให้ประเทศต่างๆ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาระสำคัญของข้อตกลงฉบับนี้ ได้แก่

1.จำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และเดินหน้า เพื่อพยายามที่จะลดให้เหลือต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียส

2.สร้างความสมดุลระหว่างการปลดปล่อยและการหาที่เก็บกักก๊าซเรือนกระจกให้ได้ภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้

3.ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการทุกๆ 5 ปี

4.ภายในปี 2020 ต้องสนับสนุนเงินทุน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับประเทศกำลังพัฒนา เพื่อรับมือและป้องกันปัญหาสภาวะโลกร้อน

          สำหรับประเทศไทยได้มีการเตรียมประกาศต่อที่ประชุมครั้งนี้ ว่าจะเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ปีละ 5,000 ไร่ เพิ่มพื้นที่ป่า ขึ้นอีก 40% ของประเทศ เพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตรต่อคน เพิ่มสัดส่วน การใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายอย่างน้อย 25% รวมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยการเริ่มจากตัวเองเป็นสำคัญ ตลอดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี เช่น ปิดไฟ เมื่อไม่ใช้ ไม่ต้องเหยียบคันเร่งให้สุดตลอดเวลา ไม่ปรับแอร์ให้เย็นจนเกินไป เป็นต้น 

          การแก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อนนั้นไม่สามารถทำได้ภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะมีส่วนช่วยในการรักษาให้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราคงอยู่อย่างสมดุลให้นานที่สุด

         กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   มุ่งมั่นตั้งใจใช้เวลากว่า 2 ทศวรรษ ร่วมกันจัดตั้งและดำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2538 เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจ ในธรรมชาติ อยากเข้าไปใกล้ชิด สัมผัสความงามของป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้นผ่านภาพถ่าย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละปีมีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทรูปลูกปัญญายังคงเดินหน้าสานต่อเจตนารมย์ที่จะปลูก จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะประจักษ์แล้วว่าหากใครที่ได้เข้าไปสัมผัสความงามอันแสนบริสุทธิ์ของป่าไม้และสัตว์ป่าก็จะเกิดความรัก หวงแหน ตระหนัก รวมถึงเห็นคุณค่าของธรรมชาติ จนกลายเป็นความคิดที่จะอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าบนโลกใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป

1.สัมผัส เห็นถึงคุณค่า และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีต่อทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้

2.ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวผ่านภาพถ่าย

3.เกิดจิตสำนึกรัก หวงแหน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน

4.มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าและป่าไม้แก่แผ่นดิน

5.ตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและป่าไม้ในการสร้างสมดุลของธรรมชาติ เพื่อให้ทุกสรรพสิ่งดำรงอยู่ได้สืบไป

 

การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

1. ระดับบุคคลทั่วไป   

     ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ

       • ภาพนก เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว เป็นต้น    

       • ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น 

       • ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น

     ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

       • ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น

       • ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงามของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ เป็นต้น

2. ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา     

       • ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย)             

       • ภาพประเภทป่าไม้ (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

* ทั้งสองระดับสามารถส่งภาพได้ 2 ประเภทๆ ละไม่เกิน 5 ภาพ (สัตว์ป่า 5 ภาพ / ป่าไม้ 5 ภาพ รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 ภาพ)


เกณฑ์การตัดสิน

1. การถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

2. ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์

3. ความยาก-ง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ


รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด

รูปแบบของไฟล์

• ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม

• ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ

• รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .JPEG เท่านั้น ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น แต่ผู้ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมายืนยันทุกภาพ ในกรณีที่ภาพได้รับรางวัล

• การใช้โปรแกรมในการโปรเซสภาพให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะการปรับสี-แสงเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน (ผู้ส่งภาพต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ (กรณีคณะกรรมการของผู้จัดประกวดมีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับ) จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง)

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด ส่งได้ 2 ช่องทาง คือ

1.อัพโหลดไฟล์ภาพผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com/truephotocontest ผู้ส่งภาพต้องเข้าไปทำการลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซด์ โดยกรอกชื่อ และนามสกุลจริง รายละเอียด พร้อมอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 Mb และไม่เกิน 25 Mb

2.ทางไปรษณีย์  แนบรายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วยชื่อและนามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล์และชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวดพร้อมคำบรรยาย หรือพิมพ์เป็นไฟล์ข้อมูล แนบมาพร้อมกับไฟล์ภาพ Write ลง CD/DVD ในแผ่นเดียวกัน ส่งมายังฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู


ระเบียบบังคับในการส่งภาพเข้าประกวด

• ลักษณะของภาพที่ส่งเข้าประกวด

    1.ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสิ้นสุดกำหนดการส่งภาพเข้าประกวด

    2.ต้องเป็นภาพที่เจ้าของภาพไม่เคยส่งภาพนั้นเข้าประกวดที่ใดๆ มาก่อน และ/หรือ ไม่เคยตีพิมพ์ และ/หรือ เผยแพร่  หรือโฆษณาในนิตยสาร หนังสือ สื่ออินเทอร์เน็ต หรือโพสต์ลงเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะกระทำผ่าน รูปแบบใดๆ อาทิ PC, Notebook, Smartphone และ/หรือ Smart Device ใดๆ ก็ตาม) ยกเว้นการโพสต์ลง โซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ 

    3.ภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วม ระหว่างเจ้าของภาพ และผู้จัดประกวด (คือกลุ่ม ทรู และกรมอุทยานแห่งชาติฯ) ตลอดอายุแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยผู้จัดประกวดมีสิทธินำภาพที่ผ่านเข้ารอบ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ จัดพิมพ์เผยแพร่ลงในบรรจุภัณฑ์และสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และ/หรือ ใช้ประโยชน์ทางด้านการตลาด อีกทั้ง สามารถอนุญาตให้ใช้ภาพแก่บุคคลอื่น  และ/หรือ จำหน่ายจ่ายโอนภาพให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่เจ้าของภาพอีก และในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่เจ้าของภาพประสงค์จะแสวงหาประโยชน์จากภาพใดๆ ในส่วนของตน ก็ให้สามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องขออนุญาต และ/หรือ จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้จัดประกวดอีก ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้จัดประกวดมีการนำภาพที่เข้ารอบ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ใดๆ ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ ผู้จัดประกวดจะแจ้งชื่อและนามสกุลของ ผู้ถ่ายแสดงไว้ใต้ภาพทุกภาพที่นำมาจัดแสดงภาพที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดประกวดนับแต่เวลาที่ผู้จัดประกวดได้รับภาพนั้นๆ โดยผู้จัดประกวดจะไม่คืนภาพให้แก่เจ้าของภาพไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม

     4.ภาพในประเภทสัตว์ป่า จะต้องเป็นภาพสัตว์ป่าที่พบและอาศัยในประเทศไทย และภาพในประเภทป่าไม้จะต้อง เป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น 

    5.ต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบและส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ห้ามเพิ่มเติม หรือ ลบองค์ประกอบ และ/หรือ ส่วนประกอบของภาพ (Retouch) ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้วเป็นอันขาด การตัดส่วนของภาพหลังจากการกดชัตเตอร์ (Crop) ให้สามารถกระทำได้ 

     6.หากพบว่าภาพที่ส่งมาประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีการทำผิด กติกาเกิดขึ้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน และ/หรือ รางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และ/หรือรางวัลได้ทั้งหมด 

• บุคคลที่ส่งภาพเข้าประกวด

    1.ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของภาพ และเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่ง ในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด   

    2.มีสิทธิ์ส่งภาพประกวดในระดับเดียวเท่านั้น และสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท

    3.ผู้ส่งภาพมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวในแต่ละประเภท

    4.ผู้ถ่ายภาพและภาพถ่ายที่ได้ ต้องเป็นการดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ

    5.ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการถ่ายภาพ หากมีการกระทำดังกล่าว และสามารถพิสูจน์ได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ/หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดภาพครั้งต่อไป ทั้งนี้ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด

   6.สำหรับผู้ส่งภาพเข้าประกวดในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องแนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจาก สถาบันที่กำลังศึกษา หรือสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษา มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการส่งภาพประกวดในระดับบุคคลทั่วไป

    7.ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาต่างๆ ข้างต้น

    8.คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

 

รางวัลการประกวด

ระดับบุคคลทั่วไป

รางวัลยอดเยี่ยม  

ประเภทสัตว์ป่า 1 รางวัล : ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประเภทป่าไม้ 1 รางวัล : ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 2 ประเภท (พิจารณาจากรางวัลที่ 1 ของแต่ละประเภทย่อย) จะได้รับ

        o เงินรางวัลจากกลุ่มทรู เพิ่มอีกจำนวน 20,000 บาท (รวมเป็น 50,000 บาท)

        o สิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 1  

ประเภทสัตว์ป่า  3 ประเภทย่อย  จำนวน 3 รางวัล

ประเภทป่าไม้    2 ประเภทย่อย  จำนวน 2 รางวัล 

        o ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        o เงินรางวัลจากกลุ่มทรู จำนวน 30,000 บาท 

        o สิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2   

ประเภทสัตว์ป่า  3 ประเภทย่อย  จำนวน 3 รางวัล

ประเภทป่าไม้    2 ประเภทย่อย  จำนวน 2 รางวัล 

        o โล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        o เงินรางวัลจากกลุ่มทรู จำนวน 20,000 บาท 

รางวัลที่ 3   

ประเภทสัตว์ป่า  3 ประเภทย่อย  จำนวน 3 รางวัล

ประเภทป่าไม้    2 ประเภทย่อย  จำนวน 2 รางวัล 

        o โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

        o เงินรางวัลจากกลุ่มทรู จำนวน 15,000 บาท 

หมายเหตุ : ไม่มีรางวัลชมเชย และทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู


รางวัลระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

รางวัลที่ 1 

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล)

       o เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 10,000 บาท

       o ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู

       o สิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

รางวัลที่ 2 

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล)

        o เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 8,000 บาท

        o โล่รางวัล และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู

รางวัลที่ 3 

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล)

        o เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 5,000 บาท

        o โล่รางวัล และเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู

รางวัลชมเชย

ประเภทสัตว์ป่า และป่าไม้ (ประเภทละ 5 รางวัล รวม 10 รางวัล)

        o เงินรางวัลจากกลุ่มทรู รางวัลละ 3,000 บาท 

        o ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ และกลุ่มทรู   

หมายเหตุ : สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผู้รับรางวัลจะต้องประสานงานจอง และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้สิทธิ์ ดังนี้

สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 02 579 6666 ต่อ 1743 - 4   โทรสาร 02 579 5269

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร 02 579 6666 ต่อ 1641 - 2   โทรสาร 02 561 2917 

 

ดูรายละเอียด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่    

o ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู

     เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 18  ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

     โทรศัพท์ 02-699-6279  www.trueplookpanya.com  

o สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

     ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ 02-579-6666 ต่อ 1641-2


เข้าร่วมโครงการ
0

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน