อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
แผนการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา
Proposal แผนการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา

SHARE

แผนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา

โครงการทรูปลูกปัญญาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างหลักสูตรเสริมการเรียนรู้กับสื่อทรูปลูกปัญญา” แก่ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาจำนวน 51 โรงเรียนทั่วประเทศ  จำนวน 200 คน ณ  โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา  โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม  จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2558 

 

โดยมีเป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการระหว่างกันของโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาและระดมความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรเสริมการเรียนรู้กับสื่อทรูปลูกปัญญา  ที่เป็นมาตรฐานสำหรับการใช้ประกอบการเรียนการสอนเสริมของโรงเรียนที่ร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา

 

หลังจากการอบรมโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาได้นำกลับไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประยุกต์และสร้างแผนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาขึ้นมา ดังตัวอย่างแผนการสอนดังต่อไปนี้

 

ภาคเหนือ

1.โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)  จังหวัดเชียงราย

        คณิตศาสตร์ ป.1 / คณิตศาสตร์ ป.3 / ภาษาไทย ป.3 / ภาษาไทย ม.1 / ภาษาอังกฤษ ม.1 / วิทยาศาสตร์ ป.5

        วิทยาศาสตร์ ม.2สังคม ป.2 / สังคม ป.6(1) / สังคม ป.6(2) / สังคม ม.1 / พละศึกษา ป.6 / การงานอาชีพ ป.2

2.โรงเรียนบ้านพญาไพร   จังหวัดเชียงราย

           คณิตศาสตร์ ป.3 / วิทยาศาสตร์ ม.2 / ภาษาไทย ป.4 / ภาษาอังกฤษ ม.1 / ประวัติศาสตร์ ป.5 / การงานอาชีพ ม.1 / สุขศึกษา ม.1

           คอมพิวเตอร์ ป.1 / คอมพิวเตอร์ ป.2 / คอมพิวเตอร์ ป.3 / คอมพิวเตอร์ ป.4 / คอมพิวเตอร์ ป.5 / คอมพิวเตอร์ ป.6 / คอมพิวเตอร์ ม.1

           คอมพิวเตอร์ ม.2 / คอมพิวเตอร์ ม.3 / ศิลปะ ม.3 / หน้าที่พลเมือง ป.5

3.โรงเรียนบ้านทุ่งแก  จังหวัดเชียงใหม่

           คณิตศาสตร์ ป.4 / วิทยาศาสตร์ ป.4 / ภาษาไทย ป.4 / ภาษาอังกฤษ ป.4 / สังคมศึกษา ป.4 / การงานอาชีพเทคโนโลยี ป.4 /

           ศิลปะ ป.4 / สุขศึกษา ป.4

4.โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

           ภาษาอังกฤษ ป.5

5.โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)  จังหวัดเชียงใหม่

           คณิตศาสตร์ ป.3 / คณิตศาสตร์ ป.5 / คณิตศาสตร์ ม.2 / วิทยาศาสตร์ ป.1 / วิทยาศาสตร์ ป.3 / วิทยาศาสตร์ ป.4 / วิทยาศาสตร์ ม.1 /

           ภาษาไทย ป.1 / ภาษาไทย ป.6 / ภาษาอังกฤษ ม.1 / ภาษาอังกฤษ ม.2 / สังคม ป.2 / สุขศึกษา ป.1 / สุขศึกษา ป.2 / สุขศึกษา ป.3 /

           สุขศึกษา ม.3(1) / สุขศึกษา ม.3(2) / คอมพิวเตอร์ ป.1(1) / คอมพิวเตอร์ ป.1(2) / ศิลปะ ม.1 / พระพุทธศาสนา ป.2 / พระพุทธศาสนา ป.3 /

           พระพุทธศาสนา ป.4 / พระพุทธศาสตร์ ม.1 / พระพุทธศาสตร์ ม.2

6.โรงเรียนบ้านหลวง (ดอยอ่างขาง)  จังหวัดเชียงใหม่

           วิทยาศาสตร์ ป.5 / ภาษาไทย ป.6(1) / ภาษาไทย ป.6(2) / สุขศึกษา ป.6(1) / สุขศึกษา ป.6(2) / สุขศึกษา ป.6(3) / สุขศึกษา ป.6(4) /

           สุขศึกษา ป.6(5) / อนุบาล

7.โรงเรียนบ้านปรางค์  จังหวัดน่าน

           คณิตศาสตร์ ป.1 / คณิตศาสตร์ ป.3 / คณิตศาสตร์ ป.4 / คณิตศาสตร์ ป.5 / คณิตศาสตร์ ป.6 / วิทยาศาสตร์ ป.1 / วิทยาศาสตร์ ป.4 /

           ภาษาไทย ป.1 / ภาษาไทย ป.2 / ภาษาไทย ป.3 / ภาษาไทย ป.4 / ภาษาไทย ป.6 / ภาษาไทย ม.1 / คอมพิวเตอร์ ป.2 /

           การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 / สุขศึกษา ป.4 / สุขศึกษา ม.1 / อนุบาล

8.โรงเรียนบ้านไร่อ้อย  จังหวัดพะเยา

           คณิตศาสตร์ ป.5 / คณิตศาสตร์ ป.6 / คณิตศาสตร์ ม.3 / วิทยาศาสตร์ ป.3 / ภาษาไทย ป.6 / ภาษาอังกฤษ ป.2 / ภาษาอังกฤษ ม.2

           สังคม ป.3 / สังคม ป.6 / สุขศึกษา ป.1 / สุขศึกษา ป.6 / อนุบาล

9.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  จังหวัดพะเยา

           ภาษาอังกฤษ ป1

10.โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ (รัฐราษฎร์พัฒนา)  จังหวัดแพร่

           คณิตศาสตร์ ป.2การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

11.โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)    จังหวัดลำปาง

          คณิตศาสตร์ ป.3 / คณิตศาสตร์ ป.6 / คณิตศาสตร์ ม.3 / วิทยาศาสตร์ ป.4 / วิทยาศาสตร์ ม.3

          ภาษาไทย ป.1 / ภาษาไทย ป.2 / ภาษาไทย ป.4 / ภาษาไทย ป.6(1) / ภาษาไทย ป.6(2) / ภาษาไทย ม.1 /

          ภาษาอังกฤษ ป.5 / สังคม ป.1 / สังคม ม.1 / สังคม ม.2 / ทัศนศิลป์ ม.1 / สุขศึกษาพลศึกษา ป.5

          สุขศึกษาพลศึกษา ป.6 / สุขศึกษาพลศึกษา ม.1 / อนุบาล1 / อนุบาล2(1) / อนุบาล2(2)

12.กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดลำพูน : รร.บ้านดอยคำ, รร.บ้านหนองเกิด, รร.บ้านหนองเงือก, รร.บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)

          คณิตศาสตร์ ป.1 / คณิตศาสตร์ ป.2 / คณิตศาสตร์ ป.3 / คณิตศาสตร์ ป.4 / คณิตศาสตร์ ป.5 / คณิตศาสตร์ ป.6 / คณิตศาสตร์ ม.3 /

          วิทยาศาสตร์ ป.1 / วิทยาศาสตร์ ป.3 / วิทยาศาสตร์ ป.4 / วิทยาศาสตร์ ป.5(1) / วิทยาศาสตร์ ป.5(2) / วิทยาศาสตร์ ป.6

          วิทยาศาสตร์ ม.2 / วิทยาศาสตร์ ม.3 / สังคม ป.1 / สังคม ป.2 / สังคม ป.3 / สังคม ป.5 / สังคม ป.6 / สังคม ม.1 /

          ภาษาอังกฤษ ป.1 / ภาษาอังกฤษ ป.2 / ภาษาอังกฤษ ป.3 / ภาษาอังกฤษ ป.4 / ภาษาอังกฤษ ป.5 / ภาษาอังกฤษ ป.6 /

          ภาษาไทย ป.1 / ภาษาไทย ป.2 / ภาษาไทย ป.3 / ภาษาไทย ป.4 / ภาษาไทย ป.5 / ภาษาไทย ป.6 / ภาษาไทย ม.1 / ภาษาไทย ม.3 /

          สุขศึกษา ป.1 / สุขศึกษา ป.2 / สุขศึกษา ป.3 / สุขศึกษา ป.5 / สุขศึกษา ป.6 / คอมพิวเตอร์ ป.2 / คอมพิวเตอร์ ป.3 /

          พระพุทธศาสนา ป.2 / พระพุทธศาสนา ป.4 / พระพุทธศาสนา ป.5 / การงานอาชีพ ป.5 / อนุบาล


ภาคกลาง

1.โรงเรียนบ้านปางสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์

           คณิตศาสตร์ ป.6 / วิทยาศาสตร์ ป.6 / ภาษาไทย ป.1 / ภาษาไทย ป.2 / ภาษาไทย ป.5 / คอมพิวเตอร์ ป.6 /

           สังคม ป.4 / สุขศึกษา ม.1

2.โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ  จังหวัดนครสวรรค์

           คณิตศาสตร์ ป.1 / คณิตศาสตร์ ป.2 / คณิตศาสตร์ ป.3 / คณิตศาสตร์ ป.6 / วิทยาศาสตร์ ป.3 / วิทยาศาสตร์ ป.6 / ภาษาอังกฤษ ป.1

           ภาษาไทย ป.1 / ภาษาไทย ป.2 / ภาษาไทย ป.3 / ภาษาไทย นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ / สังคม ป.1 / สังคม ป.5 / ศิลปะ ป.5 /

           การงานอาชีพ ป.1 / การงานอาชีพ ป.4 / สุขศึกษา ป.1

3.โรงเรียนบ้านซับผักกาด  จังหวัดนครสวรรค์

           คณิตศาสตร์ ป.2 / คณิตศาสตร์ ป.5 / วิทยาศาสตร์ ป.6 / ภาษาไทย ป.1 / ภาษาอังกฤษ ป.5 / การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 /

           สุขศึกษา ป.4 / อนุบาล

4.โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี

           คณิตศาสตร์ ป.1 / วิทยาศาสตร์ ป.4 / วิทยาศาสตร์ ม.3 / ภาษาไทย ป.1 / ภาษาอังกฤษ ป.2 / ภาษาอังกฤษ ป.4 / ภาษาอังกฤษ ม.1

           สังคม ป.2 / สังคม ม.2

5.โรงเรียนวัดดอนทราย  จังหวัดราชบุรี

          คณิตศาสตร์ ป.5 / ภาษาไทย ป.1 / ภาษาไทย ป.4 / ภาษาอังกฤษ ป.4 / วิทยาศาสตร์ ป.4 / สังคม ป.3 /

          การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

6.โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)  จังหวัดราชบุรี

        คณิตศาสตร์ ป.3 / ภาษาไทย ป.1 / ภาษาอังกฤษ ป.1 / วิทยาศาสตร์ ป.6 / สังคม ป.4 / ศิลปะ ป.2 / การงานอาชีพ ป.4

7.โรงเรียนบ้านโป่งไทร  จังหวัดสระบุรี

           คณิตศาสตร์ ป.5 / สังคม ม.1 / อนุบาล

8.โรงเรียนวัดศาลาลอย  จังหวัดอยุธยา

           วิทยาศาสตร์ ป.1

9.โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)  จังหวัดอ่างทอง

           คอมพิวเตอร์_มัธยม

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.โรงเรียนบ้านหนองหอย  จังหวัดขอนแก่น

           ภาษาไทย ป.6 / ภาษาอังกฤษ ป.6 / การงานอาชีพ ป.6 / สังคม ป.6 / ศิลปะ ป.6 / สุขศึกษา ป.6 / อนุบาล1 / อนุบาล2

2.โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย  จังหวัดนครราชสีมา

           คณิตศาสตร์ ป.4 / คณิตศาสตร์ ป.5 / คณิตศาสตร์ ป.6 / ภาษาอังกฤษ ป.4 / ภาษาอังกฤษ ป.5 / ภาษาอังกฤษ ป.6 /

           สังคม ป.4 / สังคม ป.5 / สังคม ป.6 / การงานอาชีพ ป.4 / การงานอาชีพ ป.5 / การงานอาชีพ ป.6

3.โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1  จังหวัดนครราชสีมา

           แผนการสอน

4.โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2  จังหวัดนครราชสีมา

           คณิตศาสตร์ ป1

5.โรงเรียนบ้านม่วงงาม  จังหวัดบุรีรัมย์

           ภาษาไทย ป.1 / การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 / คณิตศาสตร์ ป.3 / วิทยาศาสตร์ ป.4 / ภาษาไทย ป.5 /

           ประวัติศาสตร์ ป.5 / คณิตศาสตร์ ป.6 / ภาษาอังกฤษ ป.6

6.โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3  จังหวัดเลย

           คณิตศาสตร์ ป.4 / ดาราศาสตร์ ป.6 / ภาษาอังกฤษ ป.4 / สังคม ม.1 / นาฏศิลป์ ป.3 / พละศึกษา ป.4

7.โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4  จังหวัดเลย

           ภาษาไทย ป.5 / ภาษาไทย ป.6 / ภาษาไทย ม.2 / PBL ป.5-6 / PBL ม.1-3

8.โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5  จังหวัดสกลนคร

           การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

9.โรงเรียนบ้านท่าศิลา  จังหวัดสุรินทร์

           คณิตศาสตร์ ป.1 / วิทยาศาสตร์ ม.1 / พระพุทธศาสนา ป.3 / ประวัติศาสตร์ ป.1 / ประวัติศาสตร์ ม.2 / สุขศึกษา ม.1

10.โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  จังหวัดสุรินทร์

           วิทยาศาสตร์ ป.5

11.โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่  จังหวัดอุดรธานี 

           คณิตศาสตร์ ป.4 / ภาษาไทย ป.1 / ภาษาไทย ป.4

12.โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง  จังหวัดอุบลราชธานี

           แผนการสอน ป.1 / แผนการสอน ป.2 / แผนการสอน ป.3วิทยาศาสตร์ ป.4 / ภาษาไทย ป.4 / ภาษาไทย ป.5 / ภาษาไทย ป.6

13.โรงเรียนบ้านห้วยแดง  จังหวัดอุบลราชธานี

           วิทยาศาสตร์ ป.2 / ภาษาอังกฤษ ป.6 / ภาษาไทย ป.2 / การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 / คอมพิวเตอร์ ป.4 / สุขศึกษา ป.1

 

ภาคตะวันออก

1.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ  จังหวัดจันทบุรี

           วิทยาศาสตร์ ป.5 / การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4 / การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 / สังคม ป.5 / สุขศึกษา ป.5

2.โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย  จังหวัดฉะเชิงเทรา

           การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

3.โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง  จังหวัดตราด

           ภาษาอังกฤษ ป4

4.โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า  จังหวัดนครนายก

           เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.1

5.โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ  จังหวัดระยอง

           คณิตศาสตร์ ป.4 / วิทยาศาสตร์ ป.6 / ภาษาไทย ป.1 / ภาษาอังกฤษ ป.4 / ภาษาอังกฤษ ม.1 / คอมพิวเตอร์ ป.4 / พระพุทธศาสนา ม.2 /

           อนุบาล1 / อนุบาล2

6.โรงเรียนบ้านโคกไพล  จังหวัดสระแก้ว

           คณิตศาสตร์ ป.3(1) / คณิตศาสตร์ ป.3(2) / คณิตศาสตร์ ป.5 / คณิตศาสตร์ ป.6 / วิทยาศาสตร์ ป.2 / วิทยาศาสตร์ ป.3 / วิทยาศาสตร์ ป.4 /

           วิทยาศาสตร์ ป.5 / ภาษาไทย ป.1 / ภาษาไทย ป.3 / ภาษาไทย ป.6 / ภาษาอังกฤษ ป.6 / คอมพิวเตอร์ ป.1 / คอมพิวเตอร์ ป.5 /

           แผนการงานอาชีพ ป.4 / สุขศึกษา ป.5 / อนุบาล1 / อนุบาล2

7.โรงเรียนวัดพวงนิมิต  จังหวัดสระแก้ว

           สุขศึกษา ม.1

 

ภาคใต้

1.โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม  จังหวัดชุมพร

          คณิตศาสตร์ ป.3 / คณิตศาสตร์ ป.6 / คณิตศาสตร์ ม.2 / คณิตศาสตร์ ม.3 / วิทยาศาสตร์ ป.3 / วิทยาศาสตร์ ม.1 / วิทยาศาสตร์ ม.2 /

          ภาษาไทย ป.1 / ภาษาไทย ป.2 / ภาษาไทย ป.4 / ภาษาไทย ม.3 / ภาษาอังกฤษ ป.4 / ภาษาอังกฤษ ม.2 / สังคม ป.4 /

          เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.1 / เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 / เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 / ศิลปะ ป.3 / ศิลปะ ป.4 /

          อาเซียนศึกษา ม.1 / การงานอาชีพ ม.2 / แนะแนว ม.2 / อนุบาล1 / อนุบาล2

2.โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)  จังหวัดชุมพร

          แผนทรูวิชั่นส์ / แผนเว็บไซต์Trueplookpanya.com / แผนทรูคลิ๊กไลฟ์ / แผน8กลุ่มสาระ / แผนภาษาอังกฤษ / แผนเกมพอเพียง

3.โรงเรียนคุระบุรี  จังหวัดพังงา

           ศิลปะ ป.4

4.โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2  จังหวัดพัทลุง

5.โรงเรียนวัดเทพชุมนุม  จังหวัดสงขลา

           วิทยาศาสตร์ ป.6 / ภาษาอังกฤษ ป.2 / ภาษาอังกฤษ ป.5

6.โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง  จังหวัดสงขลา

           คณิตศาสตร์ ป.1 / คณิตศาสตร์ ป.6 / วิทยาศาสตร์ ป.1 / วิทยาศาสตร์ ป.6 / ภาษาไทย ป.1 / ภาษาไทย ป.2 / ภาษาไทย ป.5 /

           การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 / การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 / สังคม ป.2 / สังคม ป.4 (1) / สังคม ป.4 (2) / สุขศึกษา ม.1

7.โรงเรียนบ้านบางแฟบ   จังหวัดสงขลา

           คอมพิวเตอร์ ป.1 / ภาษาไทย ป.6 / ดนตรี ป.5

แนวทางการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา

ตัวอย่าง แนวทางการบูรณาการการใช้สื่อทรูปลูกปัญญาในโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนทรูปลูกปัญญา

1.สอนเสริมด้วยสื่อ True Visions     ดาวน์โหลด 

2.สอนเสริมด้วยสื่อ True Click Life     ดาวน์โหลด 

3.สอนเสริมด้วยสื่อ วิชา 8 กลุ่มสาระ และ เกมพอเพียง     ดาวน์โหลด 

4.สอนเสริมด้วยสื่อ วิชาภาษาอังกฤษ     ดาวน์โหลด 

5.สอนเสริมด้วยสื่อ เว็บไซต์ trueplookpanya.com     ดาวน์โหลด #Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน