อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
สมัครเข้าโครงการ โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา
 
รายละเอียดการเปิดรับสมัคร 500 โรงเรียน (ใหม่)
เพื่อร่วมปลูกความรู้ “เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ”
และร่วมเป็นเครือข่ายใน “โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557”
 
คุณสมบัติของโรงเรียน
 1. เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 2. เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
 3. เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน
 4. เป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้อยู่ในโครงการทรูปลูกปัญญา
เงื่อนไขในการสมัคร
 1. ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับโครงการทรูปลูกปัญญา
 2. ผู้บริหารและครูพร้อมที่จะบันทึกการใช้งานชุดอุปกรณ์ และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน
 3. ผู้บริหารและครูมีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่อการนำสื่ออุปกรณ์และสื่อเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 4. โรงเรียนต้องมีการมอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบชุดอุปกรณ์ ทรูปลูกปัญญา และกรณีที่อุปกรณ์เกิดการเสียหายหรือชำรุด ผู้รับผิดชอบจะต้องประสานงานมาที่เจ้าหน้าที่ของทรูปลูกปัญญา
 5. โรงเรียนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสารกับโครงการฯ และศึกษาหาความรู้จะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
 6. โรงเรียนต้องดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ และรายงานสรุปผลปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
 
ติดต่อสอบถาม และขอรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู
โทรศัพท์ : 02-615-9617-8 โทรสาร : 02-615-9615
ทรูปลูกปัญญา Care Center : 02-725-2955 ทรูมูฟ กด * 9595 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 
ประกาศผลการคัดเลือก 500 โรงเรียน 12 มิ.ย. 2557
 • ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com
 • แจ้งผลการคัดเลือกทางจดหมายไปยังโรงเรียน
 • แจ้งผลการคัดเลือก ไปยังผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด
ติดตั้งชุดอุปกรณ์ และมอบชุดสื่อทรูปลูกปัญญาให้โรงเรียน ส.ค. - พ.ย. 2557
 
ชุดอุปกรณ์และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่โรงเรียนจะได้รับภายหลังผ่านเกณฑ์ในโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557 ประกอบด้วย
1. สาระความรู้จากช่องรายการทรูวิชั่นส์ กว่าจำนวน 52 ช่อง
- เครื่องรับโทรทัศน์สี ขนาด 32 นิ้ว พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ (ตู้แดง)
- ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมจากทรูวิชั่นส์ พร้อมช่องรายการคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้จากทรูวิชั่นส์ กว่า 50 ช่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นรายการคุณภาพที่เด็กทั่วโลกควรได้ดู เช่น ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ และชีวิตสัตว์Animal Planet, ช่องสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม National Geographic Channel, ช่องสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก วัฒนธรรม และอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญของโลก The History Channel, ช่องสารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Discovery Channel และ True Explore, ช่องรายการสำหรับเด็กและครอบครัว Disney Channel และ True Spark, ช่องข่าวทันเหตุการณ์ทั่วโลกและประเทศไทย BBC WORLD NEWS และ TNN, ช่องรายการกีฬา True Sport เป็นต้น
2. สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ “ทรูคลิกไลฟ์” สำหรับชั้น อ.1- ป.6 และ ม.1-6 (*ส่งมอบตามระดับชั้นที่เปิดสอน)
- CD ประกอบการเรียนการสอน - แบบเรียน แบบฝึกหัดวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับ อ.1 – ป.6 และ ม.1-6 - คู่มือการสอนสำหรับคุณครู ซึ่งเป็นสื่อการเรียนแบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ ทั้งเพลงแอนิเมชั่นเกมฯ ทำให้เรียนสนุกและเข้าใจง่าย
3. เกมพอเพียง
- เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงในรูปแบบที่สนุกสนานและได้ความรู้
4. อุปกรณ์ Easy Cap
- อุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณครูสามารถบันทึกรายการสารคดีความรู้จากช่องทรูวิชั่นส์มาลงในคอมพิวเตอร์ เป็น ดิจิตอลไฟล์ แล้วนำมาทำเป็น VCD หรือ DVD สำหรับใช้เปิดสอนนักเรียนได้ในทุกชั่วโมงที่ต้องการทำให้จัดตารางการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
5. แผ่นโปรแกรม White Net
- สำหรับติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยโปรแกรมนี้ทำการกลั่นกรองและสกัดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก โดยคุณครูสามารถเลือกจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง
6. ชุดอุปกรณ์ 3G+* ประกอบไปด้วย
- Net SIM ย่อมาจากคำว่า Internet SIM รูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับ SIM ที่เราใช้บนโทรศัพท์มือถือ แต่ซิมนี้จะใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น
- Dongle หรือ Air Card ใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(Notebook) ซึ่งจะทำให้คุณครูสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ากับโน๊ตบุ๊คเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หรือสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น
- White Net เป็น internet filtering softwareหรือซอฟแวร์ที่ใช้กลั่นกรองและสกัดตรวจจับภาพอนาจารต่างๆ บน Internet โดย White Net จะคอยช่วยปิดกั้น กลั่นกรองภาพหรือเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ

* หมายเหตุ : ชุดอุปกรณ์ 3G+ จะคัดเลือกและส่งมอบให้กับ ร.ร.ที่อยู่ในพื้นที่เครือข่ายสัญญาณ True Move H ตามผลการคัดเลือกในแต่ละปี และจะส่งมอบจนครบทุก ร.ร. ในโอกาสต่อ ๆ ไป
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน