อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา
โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา
หน้า 1 จาก 274
ลำดับ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด นักเรียน (คน) บุคลากร (คน) ปี
1 60 พรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี กิ่ง.เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 0 0 2550
2 กงไกรลาศวิทยา กงไกรลาศ สุโขทัย 4,188 280 2551
3 กนกศิลป์พิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 166 22 2551
4 กรป.กลาง กงหรา พัทลุง 0 0 2552
5 กรป.กลางอุปถัมภ์ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 178 19 2553
6 กระบุรี กระบุรี ระนอง 512 0 2556
7 กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 121 12 2556
8 กระแสสินธุ์วิทยา กระแสสินธุ์ สงขลา 0 0 2550
9 กฤษณาวิทยา สีคิ้ว นครราชสีมา 191 19 2557
10 กลางหมื่นสงเคราะห์ เมือง กาฬสินธุ์ 72 7 2556
11 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ บ้านผือ อุดรธานี 0 0 2552
12 กลาโหมราชเสนา 2 บัวเชด สุรินทร์ 207 12 2555
13 กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง หนองจิก ปัตตานี 394 30 2554
14 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ตาพระยา สระแก้ว 141 12 2552
15 กอบกุลวิทยาคม สะเดา สงขลา 0 0 2550
16 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ปราสาท สุรินทร์ 252 16 2556
17 กัลยาณิวัฒนา 1 นครไทย พิษณุโลก 168 28 2551
18 กัลยาณิวัฒนา 2 ศรีวิไล หนองคาย 401 33 2551
19 กาญจนานุเคราะห์ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 306 0 2551
20 กาบังพิทยาคม กาบัง ยะลา 0 0 2550
หน้า 1 จาก 274
#Trending now
กลับด้านบน