เทคนิคการสอน

ยอดนิยม
ล่าสุด
การหาตัวตั้งและตัวบวกของการบวกและการหารตัวตั้งและตัวลบของการลบ ตอนที่ 1
คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป.1 เสนอเรื่อง การหาตัวตั้งและตัวบวกของการบวกและการหารตัวตั้งและตัวลบของการลบ ตอนที่ 1 จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย
จำนวนและตัวเลข 10 และจำนวนและตัวเลข 11 ถึง 20 ตอนที่ 2
คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป.1 เสนอ เรื่อง จำนวนและตัวเลข 10 และจำนวนและตัวเลข 11 ถึง 20 ตอนที่ 2 จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย
จำนวนและตัวเลข 10 และจำนวนและตัวเลข 11 ถึง 20 ตอนที่ 1
คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป.1 เสนอ เรื่อง จำนวนและตัวเลข 10 และจำนวนและตัวเลข 11 ถึง 20 ตอนที่ 1 จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย
ความหมายการลบ ตอนที่ 2
คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป.1 เสนอ เรื่อง ความหมายการลบ ตอนที่ 2 จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย
ความหมายการลบ ตอนที่ 1
คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป.1 เสนอ เรื่อง ความหมายการลบ ตอนที่ 1 จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย
สมบัติการสลับที่ และเปลี่ยนกลุ่มของการบวก ตอนที่ 2
คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป.1 เสนอ เรื่อง สมบัติการสลับที่ และเปลี่ยนกลุ่มของการบวก ตอนที่ 2 จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย
สมบัติการสลับที่ และเปลี่ยนกลุ่มของการบวก ตอนที่ 1
คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป.1 เสนอ เรื่อง สมบัติการสลับที่ และเปลี่ยนกลุ่มของการบวก ตอนที่ 1 จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย
ความหมายการบวก
คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป.1 เสนอ เรื่อง ความหมายการบวก จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย
จำนวนศูนย์และตัวเลข 0
คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป.1 เสนอ เรื่อง จำนวนศูนย์และตัวเลข 0 จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทย
จำนวนและตัวเลข 1-9 ตอนที่ 2
คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป.1 เสนอ เรื่อง จำนวนและตัวเลข 1-9 ตอนที่ 2 จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย
จำนวนและตัวเลข 1-9 ตอนที่ 1
คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป.1 เสนอ เรื่อง จำนวนและตัวเลข 1-9 ตอนที่ 1 จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย
การสังเกตและการจำแนก ตอนที่ 2
คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป.1 เสนอ เรื่อง การสังเกตและการจำแนก ตอนที่ 2 จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย
การสังเกตและการจำแนก ตอนที่ 1
คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป. 1 เสนอ เรื่อง การสังเกตและการจำแนก ตอนที่ 1 จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
PISA (Programme for International Student Assessment) เป็นโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ที่วัดความรู้และทักษะของนักเรียนอายุ 15 ปี ในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ความหมายเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งกลุ่ม ตอนที่ 2
คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป.4 เสนอเรื่อง ความหมายเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งกลุ่ม ตอนที่ 2 จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย