แวดวงครู

ยอดนิยม
ล่าสุด
ส.ค.ศ.ท.ยันให้ตั๋วครูอัตโนมัติไม่แก้ปัญหา
รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.)
ประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย ประจำปี 2557 ระดับภูมิภาค
ตามที่คุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2557
โครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาปี 2557
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดโครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557 (Innovation on Education Contest, IEC 2014)
ก.ค.ศ.ประชาพิจารณ์แก้ไขกฏหมายครู
นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ประชุมพิจารณาเพื่อแก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ส.ค.ศ.ท.เสนอคสช.ชะลอให้ตั๋วครูคนไม่จบครู
เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) มีการประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.)ประกอบ ด้วยกลุ่มสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษา
เสริมกลยุทธ์ครูด้วย Mindset ใน รร. บางมูลนากภูมิวิทยาคม
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ อบรมวิธีการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเรื่อง Growth Mindset ให้กับ คณาจารย์ในโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัด พิจิตร ระยะเวลา 2 วัน (17-18 กรกฏาคม 2557) ซ ...
20 views | 28 ก.ค. 57
CEP
สมศ.เสียงอ่อน! เล็งยกเลิกตัวบ่งชี้ระดมทุนศิษย์เก่า หลังถูกมหา'ลัย-อาชีวะจวกไม่ควรใช้
สมศ. เล็งยกเลิกตัวบ่งชี้ระดมทุนศิษย์เก่าหลังถูกสถานศึกษา จวกไม่ควรเอามาประเมิน หันมาใช้การติดต่อประสานงาน ช่วยเหลือสถานศึกษาแทน คาดชงบอร์ด สมศ. พิจารณา 26 ส.ค. นี้
ชงคสช.เคาะ3แนวทางจบสาขาอื่นได้ตั๋วครู
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมระดมความเห็นการปฏิรูปการศึกษาในเวทีต่างๆที่ผ่านมานั้น ได้ข้อสรุปเบื้องต้นเรื่องการปฏิรูปครูแล้ว
แนะศธ.ปรับหลักสูตร-วิธีสอนภาษาไทย
นายวัฒนะ บุญจับ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กล่าวว่า ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ตนจะถือโอกาสสะท้อนปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยไปยัง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูไปฝึกอบรมต่างประเทศ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครู เพื่อคัดเลือกไปฝึกอบรมต่างประเทศในโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์
การจัดสรรเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศ การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
ไฟเขียวงบ 1.3 พัน ล.เติมเต็มโอกาสเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมให้ครบ 100%
คสช. อนุมัติกรอบวงเงิน 1.3 พันล้าน เติมเต็มโอกาสการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สพฐ. เตรียมจัดสรรงบลงไปยัง ร.ร. กว่า 1.5 หมื่นโรง จัดซื้ออุปกรณ์ภายในเดือนสิงหาคมนี้
คาด 25 ก.ค.นี้ประกาศผลคัดครูมืออาชีพได้
วันนี้ (23ก.ค.) รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เลื่อนประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
การจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ศาสตรจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรรมการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้กำหนดข้อตกลงกับทางสถาบันการผลิตในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ผอ.กศน.หนุนล็อกสเปกผู้บริหารต้นสป.ศธ.
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ประสานงานผู้บริหาร กศน. ทั่วประเทศ