แวดวงครู

ยอดนิยม
ล่าสุด
ค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทย์ฯ เปิดรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จำนวนจำกัด 50 ท่าน ร่วมอบรมในโครงการ “ค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5”
ขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เน้นครูอยู่ประจำ กำกับดูแลผ่านเทคโนโลยี
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เปิดเผยถึง นโยบายขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
สกศ.นัดระดมสมองถกสมาร์ทคลาสรูม
“ชวนี”ชี้การใช้สมาร์ทคลาสรูม ต้องดูสภาพโรงเรียน เตรียมระดมสมองผู้เกี่ยวข้องหาวิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สพฐ.สั่งลดให้การบ้านเด็ก
"กมล" แจง ออกแนวปฎิบัติแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทั่วประเทศเรื่องลดการบ้านเด็กแล้ว ชี้การมีการบ้านช่วยเพิ่มทักษะและวินัยเด็ก แต่การให้การบ้านของครูที่มากเกินไปต้องลดลง
คุรุสภาจัดประกวดคำขวัญวันครู
ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดคำขวัญวันครู พ.ศ. 2558
ลดเวลาเรียนเด็กท้าทายหลักสูตรใหม่
"นักวิชาการ" ชี้ลดเวลาเรียนเด็กเหลือครึ่งวัน และทำกิจกรรมอีกครึ่งวัน เป็นประเด็นท้าทายออกแบบหลักสูตรใหม่มากที่สุด ระบุต้องเน้นโครงสร้าง 3 ส่วน ความเป็นไทย ทักษะอาชีพ และความรู้สากล
สพฐ.ปรับใหญ่วิชาหน้าที่พลเมือง จากการสอนในหลักการสู่การปฏิบัติ
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ อดีตผู้ตรวจราชกา รศธ. ในฐานะคณะทำงานจัดทำรายวิชาหน้าที่พลเมือง เพื่อใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เล็งปรับเกณฑ์ย้าย ครู-ผอ.ใหม่ ต้องอยู่ 4 ปีถึงขอย้ายได้
นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงกฎหมาย
สพฐ.เตรียมปรับหลักสูตรครั้งใหญ่
"สพฐ." แจงปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ตามนโยบาย คสช. เตรียมปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งใหญ่หลังใช้มานานถถึง 6 ปี ขณะที่วิชาหน้าที่พลเมืองให้เป็นวิชาบังคับเลือกเรียนทุกระดับชั้น
คุรุสภาขอเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2557
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งคุรุสภาจะจัดประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2557
หนุนแยก สกอ.จาก ศธ.ช่วงปฏิรูปประเทศ
ประธาน กกอ.หนุนแยก สกอ.จาก ศธ.เพราะการบริหารงานต่างกัน พร้อมผลักดันร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ด้ายอธิการบดี มช.เชียร์ให้รีบแยก ระบุเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะกำลังปฏิรูปประเทศ
ศธ.สั่งครูปรับวิธีให้การบ้านเด็ก
“สุทธศรี”ชี้พบเว็บรับจ้างทำการบ้านเกลื่อน แนะครูให้การบ้านเด็กแบบไปจ้างใครทำไม่ได้ เน้นใช้หนามยอกเอาหนามบ่ง เชื่อแก้ต้นตอของปัญหาได้
ล้มปูพรมจัดห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม
สพฐ.เดินหน้าขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมคลอบคลุมทั่วประเทศ เทิดพระเกียรติในหลวง “กมล”เผยเลิกคิดล้มปูพรมจัดห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม ใช้วิธีเติมเต็มไอซีทีให้โรงเรียนตามสภาพความเป็นจริงแทน
ศธ.มอบ สพฐ.ระดมสมองแก้ปัญหารับจ้างทำการบ้าน
ศธ. มอบ สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ. เป็นเจ้าภาพจัดระดมสมองแก้ไขปัญหารับจ้างทำการบ้าน ระบุกระบวนการดังกล่าวมีมานาน ใช้วิธีบล็อกอย่างเดียวคงไม่ช่วยแก้ไขได้ ควรแก้ต้นเหตุที่ครูต้องให้การบ้าน
สพฐ.เตรียมออกแนวปฏิบัติให้การบ้านนักเรียน
สพฐ.เตรียมออกแนว ปฏิบัติให้การบ้านนักเรียน เน้นบูรณาการทุกวิชาลดเวลาทำการบ้านของเด็ก พร้อมให้โรงเรียนสอนเสริมฟรีให้นักเรียนเอง หวังลดการเสียเงินกวดวิชา