นายเสกสรร กาวินชัย ครูดีเด่นปี 2551

ครูเสกสรร กาวินชัย

เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2509 อายุ 42 ปี

การศึกษา : จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี 2532

รับราชการเป็นครูครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 สอนชั้นมัธยม 1-3 เมื่อปี 2533

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต

ตั้งแต่เริ่มเป็นครู ครูเสกสรร ได้เริ่มศึกษาเรียนรู้เทคนิควิธีการเรียนการสอน ศึกษาสภาพข้อมูลท้องถิ่น นักเรียน บริบทของโรงเรียนและสภาพสังคมปัจจุบัน ทดลองออกแบบนวัตกรรม เรื่อง “ชิ้นงานฝึกทักษะจากเศษไม้” โดยได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน มากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนมีการสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายมากยิ่งขึ้น มียอดการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้นและได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น นวัตกรรมชิ้นนี้ได้มีการพัฒนาสร้างสรรค์ให้ก้าวสู่เวทีการประกวดระดับชาติ ซึ่งก็ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งผลงานของนักเรียน ได้รับการยอมรับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว “ ชิ้นงานฝึกทักษะจากเศษไม้ ” เป็นผลงานที่มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาในยุคของการปฏิรูปการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นการสืบสาน พัฒนาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม มาเป็นต้นแบบชิ้นงานในการฝึกทักษะชิ้นไม้ ที่แสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน และการนำเศษไม้ ชิ้นไม้เก่ามาเป็นวัสดุในการฝึกทักษะและผลิตผลงานในเชิงพาณิชย์ ทำให้เกิดคุณค่า และประโยชน์สูงสุด ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสอนให้คนไทยใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด ไม่ทุ่มเทนำมาใช้ให้สิ้นเปลืองโดยไร้ประโยชน์ แต่ให้ระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัด รอบคอบ และใช้หลักวิชา โดยคิดถึงเหตุผล และความถูกต้องเหมาะสม มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติและอนาคต

ครูเสกสรร เป็นผู้ที่ศรัทธาในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความเป็นห่วงและปรารถนาดีต่อศิษย์ มีความซื่อสัตย์ต่อภาระหน้าที่รับผิดชอบ และได้ยึดมั่นอยู่เสมอว่า นอกเหนือจากการเรียนรู้ในวิทยาการต่าง ๆ แล้ว การประพฤติปฏิบัติตน การใช้ชีวิตของครู เป็นบทเรียนที่นักเรียนใช้ได้เป็นแบบอย่างโดยไม่รู้ตัว การเป็นแบบอย่างที่ดีจึงเป็นจึงสำคัญยิ่งต่ออาชีพครู ครูเสกสรรจึงได้รับการยอมรับจากเพื่อนครูและบุคคลทั่วไปว่า เป็นผู้ที่มีแบบอย่างของการดำรงชีวิตที่ดี การประหยัดอดออม การทำงานด้วยความรัก เสียสละ มีน้ำใจช่วยเหลือและเอาใจใส่ โดยมุ่งหวังคุณภาพของผลงาน ตลอดจนถึงการแสดงออกโดยทั่วไป ทั้งในด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย กิริยาวาจาและจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างเสมอ

จากความรู้ความสามารถและจากคุณลักษณะพิเศษที่กล่าวมา ครูเสกสรร จึงได้รับการยกย่องเกียรติคุณจากหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน อาทิ ได้รับพระราชทานโล่เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน ประจำปี 2550 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ de chevalier แห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ในฐานะนักประดิษฐ์คิดค้น 1 ใน 5 คนไทย ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ปี พ.ศ. 2548 และได้รับรางวัลเหรียญทอง Brussels Eureka 2005 นวัตกรรมทางการศึกษา ในการจัดงาน World Exhibition กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ในปี พ.ศ. 2548

แหล่งที่มา :

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน