เทคนิคการสอนหารสั้น การหาผลคูณหลายหลัก และการหาผลหารหลายหลัก ตอนที่ 2

คณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด ชั้น ป.4 เสนอเรื่อง เทคนิคการสอนหารสั้น การหาผลคูณหลายหลัก และการหาผลหารหลายหลัก ตอนที่ 2 จัดทำโดย ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย

       วีดีทัศน์ชุด คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด จัดทำขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คุณครูและผู้ปกครอง ด้วยความเชื่อมั่นว่า หากใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสม เด็กทุกคนก็สามารถเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ยาก

       วีดีทัศน์ชุดนี้ใช้แนวทางตามกระบวนการสอนแบบวรรณี โดย รองศาสตราจารย์วรรณี โสมประยูร ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

       ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วีดีทัศน์ชุดนี้นอกจากจะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้ง่ายแล้ว ยังอาจจะจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิคการสอนแบบใหม่ๆทั้งของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาละพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

แหล่งที่มา :

ดรีมเวิลด์ ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กไทย