รวมลิงค์รับสมัคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560

 

 

 
ลำดับ                        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด                ประกาศรับสมัครสอบบรรจุ
1 กระบี่ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
2 สำนักรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
3 กาญจนบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
4 กาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
5 กำแพงเพชร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
6 ขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
7 จันทบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
8 ฉะเชิงเทรา ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
9 ชลบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
10 ชัยนาท  
11 ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  12 ชุมพร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  13 เชียงราย ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  14 เชียงใหม่ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  15 ตรัง ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  16 ตราด ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  17 ตาก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  18 นครนายก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  19 นครปฐม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  20 นครพนม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  21 นครราชสีมา ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  22 นครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  23 นครสวรรค์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  24 นนทบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  25 นราธิวาส ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  26 น่าน  
  27 บึงกาฬ  
  28 บุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  29 ปทุมธานี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  30 ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  31 ปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  32 ปัตตานี  
  33 พระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  34 พะเยา ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  35 พังงา ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  36 พัทลุง ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  37 พิจิตร  
  38 พิษณุโลก ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  39 เพชรบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  40 เพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  41 แพร่  
  42 ภูเก็ต ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  43 มหาสารคาม  
  44 มุกดาหาร  
  45 แม่ฮ่องสอน  
  46 ยโสธร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  47 ยะลา  
  48 ร้อยเอ็ด  
  49 ระนอง ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  50 ระยอง ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  51 ราชบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  52 ลพบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  53 ลำปาง ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  54 ลำพูน ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  55 เลย ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  56 ศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  57 สกลนคร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  58 สงขลา ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  59 สำนัสตูล  
  60 สมุทรปราการ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  61 สมุทรสงคราม ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  62 สมุทรสาคร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  63 สระแก้ว ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  64 สระบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  65 สิงห์บุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  66 สุโขทัย  ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  67 สุพรรณบุรี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  68 สุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  69 สุรินทร์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  70 หนองคาย  
  71  หนองบัวลำภู  
  72 อ่างทอง ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  73 อำนาจเจริญ  
  74 อุดรธานี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  75 อุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  76 อุทัยธานี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560
  77 อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  78 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี พ.ศ.2560 
  79 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขต จชต.  
  80 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สงขลา (เขต จชต.)     

 

 

แหล่งที่มา :

http://personnel.obec.go.th/home/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%8A60/

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน