ครูหสต์กมล ดวงมณี : Best English Teacher

เรื่อง: อรชุมา มีวงศ์อุโฆษ 

โครงการ English We Can เกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัททรู และ บริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษให้กับคุณครูในเครือโรงเรียนทรูปลูกปัญญา จากนั้นจึงคัดเลือกครู 40 คนเข้ารับการอบรม 6 เดือน ก่อนจะเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียน Best English School สองแห่งไปทัศนศึกษาประเทศอังกฤษ

หนึ่งในสุดยอดโรงเรียนที่ได้รับรางวัล Best English School คือ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีสุดยอดคุณครู หสต์กมล ดวงมณี หรือ ครูเล็ก ที่สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผลและโดดเด่น ครูเล็กยังมีจิตอาสาถ่ายทอดการสอนให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนใกล้เคียงอีกด้วย

 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

จากโรงเรียนเล็กๆ ในศรีสะเกษ สู่กรุงลอนดอน

ถ้าโรงเรียนเราชนะ เด็กๆ จะได้ไปอังกฤษด้วย ในชีวิตเขาไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่า ครูเล็กจึงพยายามมากกับการเข้าอบรมกับ บริติช เคานซิล จุดเด่นในการอบรมคือครูพยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วม การเสนอความคิดเห็น ทดลองทำกิจกรรมและเทคนิคต่างๆ ทุกครั้งที่จบกิจกรรมครูก็จะถามว่าเอาไปต่อยอดที่โรงเรียนคุณได้อย่างไร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่านำไปใช้ในห้องเรียนได้จริง อีกอย่างหนึ่งคือ ครูทำให้เราดูว่าลักษณะการเป็นครูที่ดีต้องรับฟังความคิดเห็น เช็คความเข้าใจ ย้ำครั้งแล้วครั้งเล่า มีความอดทนอดกลั้น ซึ่งเราก็พยายามซึมซับตัวอย่างจากตรงนั้น

 

ครูสหต์กมล ดวงมณี การนำเทคนิคมาปรับใช้กับห้องเรียนจริง

หลังจากอบรมในโครงการก็ได้พบสิ่งใหม่ คือการเช็คความเข้าใจของเด็ก แต่ก่อนครูก็มักจะอธิบายซ้ำเมื่อเขาไม่เข้าใจ แต่การอบรมสอนให้เราถามเด็กย้อนกลับ ลองให้เขาอธิบายว่าเข้าใจอย่างไร นอกจากนี้แม้แต่การเล่นเกมง่ายๆ ก็ต้องมีกระบวนการแบ่งกลุ่ม อธิบาย ยกตัวอย่างให้เด็กเข้าใจ แล้วจึงแจกสื่อเล่นเกม เราต้องคำนึงถึงการใช้คำพูดด้วย ครูจะไม่บอกว่าต้องทำอย่างนี้นะ เช่น นั่งเป็นสองกลุ่มนะ แต่จะใช้คำว่า นักเรียนจะนั่งแบบไหน เป็นการยิงคำถามให้เด็กคิดและตอบ ทำให้เด็กตั้งใจตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการสอนที่โรงเรียนในอังกฤษที่เราได้ไปดูงาน เป็นการกระตุ้นให้เด็กกล้าแสดงออก เป็นการสร้างอิสรภาพในการคิดมากขึ้นด้วย

 

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ณ ประเทศอังกฤษ

ครูและตัวแทนนักเรียนได้ไปดูงานที่โรงเรียนสอนภาษาสำหรับทั้งนักเรียนและครู ซึ่งมีครูจากประเทศต่างๆ เข้ามาเรียนเทคนิคการสอน บรรยากาศในห้องเรียนดูอบอุ่นเพราะไม่มีการตำหนิกัน ครูที่สอนไม่ติติงเรา เพื่อนร่วมชั้นให้กำลังใจกัน การสร้างบรรยากาศช่วยเราได้เยอะมาก นอกจากนี้ยังได้ไปเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆ ครูเล็กก็แอบสังเกตนักเรียน เวลาอยู่ต่อหน้าเราจะไม่กล้าพูดเพราะกลัวผิดแล้วโดนตำหนิ แต่พออยู่กับไกด์ฝรั่ง เขาจะกล้าพูดถูกผิดตามแบบของเขา ฉะนั้นกลับมาเราต้องปรับทัศนคติเด็กๆ ใหม่

 

กระบวนการสอนภาษาอังกฤษที่สร้างความเปลี่ยนแปลง

ครูจึงพยายามพูดภาษาอังกฤษกับเขาให้มากที่สุด ปรับความเข้าใจว่าเราเรียนภาษาเพื่อการสื่อสาร เราไม่ได้พูดถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เหมือนฝรั่งทุกอย่าง ถ้าเราพูดแล้วคู่สนทนาเข้าใจถือว่ามีการสื่อสารแล้ว

การสอนจึงมีรูปแบบ Learning by Doing เรียนแล้วลงมือปฏิบัติ มีกิจกรรม การแสดงละคร เรียนนอกห้องเรียน กระตุ้นให้เด็กเขียนและพูดมากขึ้น เน้นนักเรียนให้เป็นศูนย์กลางมากขึ้น ครูไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องทั้งหมด ครูเริ่มเรื่อง นักเรียนเล่าต่อ ที่สำคัญคือต้องไม่ลืมเด็กแม้แต่คนเดียว เด็กที่เรียนอ่อน ถ้าเขาถูกลืมหนึ่งวัน เขาจะถูกลืมตลอดไป ทำให้เขาไม่มีคุณค่าในห้องเรียน เราต้องช่วยด้วยการเรียกมาพูดคุยหรืออธิบายเพิ่มเติม

ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเลยคือเด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น สีหน้าแววตาเขาไม่แคร์กับความผิดถูก เขาพูดออกมาด้วยความมั่นใจว่าถ้าพูดผิดครูจะไม่ตำหนิ ต้องทำให้เด็กไม่รู้สึกอายเพื่อนหรือรู้สึกว่าตัวเองด้อย

 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

ถ่ายทอดความรู้สู่ครูขาดโอกาส

เนื่องจากโรงเรียนใกล้เคียงอย่างโรงเรียนนาก๊อกไม่มีครูสอนภาษาอังกฤษ ครูเล็กจึงไปช่วยถ่ายทอดความรู้ให้ครู การสอนครูก็เหมือนกับสอนนักเรียนคือทำให้เขาชอบภาษาอังกฤษ สร้างทัศนคติว่าภาษาอังกฤษไม่ยาก สอนในสิ่งที่เขาทำได้ อย่างน้อยครูก็น่าจะสอนคำศัพท์ง่ายๆ ได้ ไม่ใช่การเขียนคำศัพท์ขึ้นกระดานแล้วบอกให้เด็กไปเปิดดิกชันนารีแล้วเขียนคำแปล แต่มีกระบวนการวิธีสอนคำศัพท์ เช่น การยกตัวอย่าง การเดาความหมาย การนำคำศัพท์มาแต่งประโยค การต่อยอดโดยนำประโยคนั้นมาเปลี่ยน tense ต่างๆ ซึ่งต้องทำไปทีละขั้นตอนจากง่ายไปยาก

 

แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง

เราต้องไม่อาย ยอมรับตัวเอง รู้ว่าด้อยเรื่องไหนก็ฝึกเรื่องนั้น เรียนและนำมาใช้ คุณเป็นครูให้อะไรกับเด็กได้บ้าง เคยคุยกับฝรั่งคนหนึ่งบอกว่าการสอนเด็กเหมือนการโดดร่ม การโดดร่มมีวิธีการ มีเครื่องมือต่างๆ ครบถ้วน แต่ถ้าไม่กางร่มก็ตาย เหมือนกับเรามีสื่อการสอนทุกอย่าง แต่ถ้าเด็กไม่เปิดใจ เด็กก็เรียนรู้ต่อไปไม่ได้ แรงบันดาลใจของครูเล็กก็คือทำอย่างไรเด็กจึงจะรักภาษาอังกฤษ พูดได้ แล้วปัจจัยอื่นๆ จะตามมา พอตั้งเป้าอย่างนั้นแล้วเราก็จะพยายามหาทางให้เด็กทำให้ได้

 

“ลักษณะการเป็นครูที่ดีต้องรับฟังความคิดเห็น เช็คความเข้าใจ ย้ำครั้งแล้วครั้งเล่า มีความอดทนอดกลั้น”

                                                                                                               ครูหสต์กมล ดวงมณี

 

เทคนิคการสอนจากโครงการ English We Can ที่แบ่งปันโดยครูเล็ก คลิกที่นี่

แหล่งที่มา :

นิตยสาร plook ฉบับที่ 43 เดือนกรกฎาคม 2557

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน