อีก 10 ปีข้างหน้า ครูสังคมศึกษาเกษียณมากที่สุด!

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ซึ่งมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จะเกษียณอายุราชการ ใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2557-2567) ว่า มีจำนวน 218,644 คน หรือร้อยละ 53.02 ของครู สพฐ. ทั้งหมด โดย

-          สาขาสังคมศึกษา จะเกษียณฯมากสุดคือ 52,145 คน

-          รองลงมา วิทยาศาสตร์ 18,447 คน

-          ภาษาไทย 15,947 คน

-          การงานอาชีพ 12,667 คน

-          ศิลปะ 8,941 คน

-          ภาษาต่างประเทศ 7,947 คน และ

-          คณิตศาสตร์ 6,265 คน

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการวางแผนและพัฒนานโยบายการผลิตครูในอนาคต.

แหล่งที่มา :

เดลินิวส์