อ.รัชยา สุพโปฎก : Patai’s Styles

เรื่อง: วันวิสาข์ หนองภิวงค์  ภาพ: ภูวดล ชินจอหอ

Patai’s Styles
เปิดห้องเรียนนอกตำรา สู่การเรียนรู้แบบโครงงาน

การเรียนการสอนแบบเดิมๆ ที่นั่งอยู่หน้ากระดาน เรียนตามตำราในห้องสีเหลี่ยม คงไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบลงมือค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง “Project Approach in Patai’s Styles” จึงเป็นแนวการสอนรูปแบบใหม่ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียนได้ โดยมี อาจารย์รัชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เป็นผู้ริเริ่มออกแบบการเรียนการสอน

การเรียนรู้นอกห้องเรียน
เราอยากจะเปลี่ยนวิถีของการเรียนรู้ของเด็กให้มีความทันสมัย กระตุ้นความอยากเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่นับวันยิ่งจะต่ำลง ทั้งด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม เรานึกถึงนวัตกรรม Project Approach แบบที่ฝรั่งเรียนในห้องเรียนแค่ 20 คน แต่คงไม่เหมาะกับบริบทของประเทศไทย จึงได้มีการประยุกต์ 7 ทฤษฎีในการเรียนรู้ทางสมองมาปรับใช้ เรียกว่า Project Approach in Patai’s Styles หรือ “การเรียนรู้แบบโครงงานตามแบบไผทอุดมศึกษา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเด็ก 4 ด้าน คือ วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความสามารถ และทักษะทางสังคมอย่างควบคู่ไปด้วยกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้ามาสู่การเรียนรู้ให้เป็นวิถีชีวิตของเด็กให้ได้ 

ขั้นตอนกิจกรรม 5 ระยะ
ระยะที่หนึ่ง ระยะแนะนำ
เป็นการกระตุ้นเพื่อสร้างความคุ้นเคย เช่น เรียนเรื่องโครงการแก้มลิง ถ้าเริ่มจากประโยชน์ของแก้มลิงจะไม่สนุก แต่ถ้าเปิดด้วยคำถามที่น่าสนใจ เช่น ลิงอมน้ำไว้เท่าไหร่ถึงจะช่วยน้ำท่วมกรุงเทพฯ ได้ ระยะที่สอง ระยะหมุนเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบให้มีการบูรณาการอย่างน้อย 4 กลุ่มสาระวิชา ระยะที่สาม ระยะการเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง เช่น เรียนเรื่องน้ำชีวจิตของในหลวง น้ำเพื่อสุขภาพ เมื่อเรียนแล้วเขาสามารถนำไปดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างไร ระยะที่สี่ ระยะนำเสนอ นักเรียนจะมานำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ ได้ความมีจิตสาธารณะที่คิดจะให้คน ระยะที่ห้า ระยะการประเมินตนเอง เป็นระยะที่สำคัญมาก มีรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ตัวเองเตือนตัวเอง จะอ่อนโยนกว่าการที่ครูเข้าไปเตือน ให้เด็กประเมินตัวเองว่าเขาทำดีไม่ดีอย่างไร และให้นำเสนอในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้ต่อไป

ยกตัวอย่างการออกแบบกิจกรรม “Catch the Star” เพื่อเรียนรู้ดาราศาสตร์ ซึ่งก็เป็นหัวข้อที่นักเรียนนำเสนอมา มีกิจกรรมเช่น ศึกษาแผนที่ดวงดาว เราเอาแท็บเล็ตส่องขึ้นไปบนฟ้า เป็นสาระวิทยาศาสตร์ มีการคำนวณปีแสง การเดินทางของแสง เป็นสาระคณิตศาสตร์ ส่วนสาระภาษาอังกฤษ นักเรียนจะศึกษาตำนานเทพ ตำนานกรีกที่เกี่ยวกับดวงดาว จากนั้นภาษาไทยก็มาเรียนรู้จากเพลงเพราะๆ เกี่ยวกับดวงดาว พระจันทร์ หรือดาราศาสตร์

พัฒนาครูสู่การเรียนรู้ของนักเรียน
การเอาวัฒนธรรมการสอนแบบเก่าออกไปจากตัวครูเป็นเรื่องยากมาก ต้องทำให้ทุกคนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในทางเดียวกัน ค่อยๆ ให้ครูเห็นความดีงามที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ครูทุกระดับที่มีความสามารถเป็นหัวหน้าในแต่ละกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์ใหญ่หรือหัวหน้าหมวดเท่านั้น เราสอนกันเป็นฐาน ฐานหนึ่งบูรณาการหลายวิชา เพราะฉะนั้นครูจะรู้วิชาใดวิชาหนึ่งไม่ได้ แต่ละท่านต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่รับผิดชอบ ดังนั้นทุกคนจะเริ่มหาความรู้ใหม่ๆ ครูก็เลยต้องพัฒนาตัวเองด้วย

พัฒนาการที่เด่นชัดของนักเรียน
เรามักจะได้รับคำชมเรื่องภาวะความเป็นผู้นำ เขากล้าแสดงความคิดเห็น สองคือมีทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นจุดใหญ่ที่เราอยากทำโปรเจ็คต์ การสื่อสารอธิบายให้เพื่อนรู้เรื่องได้ แบ่งงานกันได้ และรับผิดชอบ

ข้อควรคำนึงในการประยุกต์ใช้ Project Approach
ต้องยอมรับ ศึกษา และเข้าใจ เพราะเป็นการฉีกวิถีแบบไทย ยังมีคนที่สับสนระหว่างโครงงานวิทย์ฯ เราถึงเลี่ยงที่จะใช้คำว่าโปรเจ็คต์ สองคือต้องมีการวางแผนเพราะเป็นสิ่งที่ซับซ้อน นอกนั้นคงขึ้นอยู่กับการรู้จักตัวเอง รู้จักจุดเด่นของเรา มีบุคลากรด้านไหน มันอาจจะต้องขยับทีละคืบ นำร่องให้เขาเห็นศักยภาพของเด็กและความสนุกสนาน ความจริงโรงเรียนในต่างจังหวัดจะนำไปใช้ได้ดีทั้งด้านสภาพแวดล้อม และมีผู้รู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเยอะที่มาเป็นวิทยากรได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขาดแคลนครูได้อีกด้วย


“ค่อยๆ ให้ครูเห็นความดีงามที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ครูทุกระดับเป็นหัวหน้าในแต่ละกิจกรรม”

                                                                                                         อาจารย์รัชยา สุพโปฎก
 

เจาะลึก “การเรียนรู้แบบโครงงานตามแบบไผทอุดมศึกษา” และโปรเจ็คต์ Catch the Star

ตอนที่ 1 http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/10470-018471/

ตอนที่ 2 http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/10470-018472/

การเรียนรู้แบบโครงงานตามแบบไผทอุดมศึกษา คลิกที่นี่

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน