รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ โรงเรียนนายสิบทหารบก

 

 

จำนวนรับ

ไม่ระบุ    

 

วันรับสมัคร

23 ม.ค. – 23 ก.พ. 57

23 – 26 ม.ค. 57

ณ กองบัญชากองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก

30 ม.ค. – 2 ก.พ. 57

ณ กองบัญชากองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา

4 ก.พ. – 6 ก.พ. 57

ณ มณฑลทหารบกที่ 24 จ.อุดรธานี

12 – 15 ก.พ. 57

ณ กองบัญชากองทัพภาคที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช

17 – 23 ก.พ. 57

ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ

  

คุณสมบัติ

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีพ

-ต้องว่ายน้ำได้ระยะทางไม่ร้อยกว่า 25 เมตร

 

วิธีการรับสมัคร

-สมัครด้วยตนเอง

 

วิธีการคัดเลือก

-สอบภาควิชาการ

-ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

-สอบสัมภาษณ์

 

กำหนดการ

รับสมัคร

 

ณ กองบัญชากองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก

23 – 26 ม.ค. 57

ณ กองบัญชากองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา

30 ม.ค. – 2 ก.พ. 57

ณ มณฑลทหารบกที่ 24 จ.อุดรธานี

4 ก.พ. – 6 ก.พ. 57

ณ กองบัญชากองทัพภาคที่ 4 จ.นครศรีธรรมราช

12 – 15 ก.พ. 57

ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ

17 – 23 ก.พ. 57

สอบภาควิชาการ

8 มี.ค. 57

ประกาศผลสอบภาควิชาการ

15 มี.ค. 57

สอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วัดขนาดร่างกาย

19 – 26 มี.ค. 57

ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย

11 เม.ย. 57

รับฟังคำชี้แจง และแบ่งรุ่น

19 – 20 เม.ย. 57

รายงานตัว ทำสัญญา และเข้ารับการศึกษา

 

-หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 1

1 – 2 พ.ค. 57

-หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2

1 – 2 พ.ย. 57

-หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารราบ

1 – 2 พ.ค. 57

ประกาศเรียกบุคคลสำรอง รายงานตัวทำสัญญา

 

-หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 1

1 – 31 พ.ค. 57

-หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2

1 – 30 พ.ย. 57

-หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารราบ

1 – 31 พ.ค. 57

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  >>รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ โรงเรียนนายสิบทหารบก<<