ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้บริหารดีเด่นปี 2551

ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1

เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2498 ปัจจุบันอายุ 53 ปี

การศึกษา : ในปีพ.ศ. 2523 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา (กศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ มหาสารคาม ปี พ.ศ. 2539 จบการศึกษาระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กศ.ม.) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ปี พ.ศ. 2549 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา (ศษ.ด.) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มชีวิตการเป็นครูครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2517 ที่โรงเรียนบ้านเหล่า จังหวัดมหาสารคาม เริ่มตำแหน่งผู้บริหารเมื่อปี พ.ศ. 2524 ในตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองสนม จังหวัดมหาสารคาม และเป็นผู้บริหารการศึกษาเต็มตัว ในปี พ.ศ. 2525 ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1

ดร.สุรัตน์ เป็นผู้บริหารการศึกษาที่พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยการขวนขวายหาความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอ ทั้งการศึกษาต่อและศึกษาดูงาน ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ดร.สุรัตน์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้พัฒนาเทคนิค วิธีการสอนใหม่ๆ ให้กับครูและบุคลากรโดยการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิค นวัตกรรม รวมทั้งยังเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพที่เหมาะสม

ผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในการเป็นผู้บริหารการศึกษา คือ ดร.สุรัตน์ สามารถพัฒนาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเขตนำร่องในการใช้ระบบควบคุมเชิงประจักษ์ (Visual Control) ในการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ และนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดทุกระดับ โดยมุ่งโรงเรียนเป็นฐาน (SMB : School Based Management) และการโครงการสำนักงานอัตโนมัติ (One Stop Service) และใช้ระบบ E-Office ในงานธุรการ ทำให้ลดการรับส่งเอกสารและลดการเดินทางระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่กับโรงเรียน

จากการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ ความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรเพื่อนำไปสู่การบริหารการศึกษาอย่างจริงจัง และด้วยบุคลิกภาพของความเป็นผู้นำที่ถือคติ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมภาคภูมิใจ” โดยการให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้มีส่วนร่วม ทำให้ ดร.สุรัตน์ ได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้ได้รับรางวัลเป็นจำนวนมาก อาทิ พ.ศ. 2539 รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา พ.ศ. 2545 โล่เกียรติคุณผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา พ.ศ. 2546 นักบริหารดีเด่น สาขานักบริหาร-พัฒนา และส่งเสริมการศึกษา เกียรติบัตรเป็นคนดีสังคมไทย สาขาพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษาใหม่ ฯลฯจากคุณสมบัติและรางวัลที่ได้รับ ทำให้ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม สมเป็นผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2551 อย่างแท้จริง

แหล่งที่มา :

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน