รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์ : นวัตกรรมสายอาชีพสู่โรงเรียนประถม

เรื่อง: สุนิษา เดชศักดา และ นันท์ภัส ไวยนิยี  ภาพ: ทีปกร กาหลง

                                  

ภายใต้ปรัชญา “รู้คิด รู้ธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี” ของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งพัฒนารูปแบบการสอนที่เป็นโครงการและเน้นการปฏิบัติ และแสดงศักยภาพที่โดดเด่นของนักเรียนได้อย่างชัดเจน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้อำนวยการ รร.สาธิตนวัตกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนโรงเรียนแห่งนี้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ก้าวแรกของสาธิตนวัตกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติหรือสายอาชีพตั้งแต่ระดับปริญญาตรี เราเปิดโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมในระดับประถมศึกษา เพราะอยากเห็นโรงเรียนต้นแบบซึ่งมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดียวกัน เพื่อปลูกฝังทักษะความรู้ ทักษะปฏิบัติ และจิตสำนึกที่ดี สุดท้ายอยากจะให้เด็กค้นพบความสามารถของตัวเองและสามารถเลือกเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้เอง การที่เรามีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะศึกษาศาสตร์เป็นต้นแบบทั้งทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและด้านครูผู้สอน ทำให้เราสามารถต่อยอดออกแบบรูปแบบของหลักสูตร กิจกรรมการสอนและการประเมินของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับประถมได้

จุดเด่นของโรงเรียน
เรามีจุดเด่น 3 ส่วนได้แก่ หลักสูตร เน้นการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ กระบวนการเรียนการสอนให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยใช้การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นหลัก การเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์เราใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวที่อยู่บริเวณใกล้กับโรงเรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน จากแหล่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะศิลปกรรมมาสอนการวาดภาพ ร้องเพลง นาฏศิลป์ การรำ และดนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสอนเรื่องของโครงงานวิศวกรรม สุดท้าย การประเมินผล นักเรียนจะถูกประเมินผลด้วยแบบทดสอบและแบบประเมินผลแบบสังเกตของครู กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินเป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เชื่อว่าเมื่อเด็กจบไปแล้วจะค้นพบตัวเองว่าตนเองมีความถนัดด้านใด

            

เนื้อหาของหลักสูตรที่เน้นโครงงานและการปฏิบัติ
เรามีหลักสูตรพื้นฐานของ 8 กลุ่มสาระตามรูปแบบของสำนักงานพื้นฐานการศึกษา สพฐ. ระยะเวลา 860 ชั่วโมงเหมือนกัน แต่เราเพิ่มเติมอีก 220 ชั่วโมงในส่วนของวิชาโครงงานและวิชาชมรมหรือกิจกรรมพิเศษกับเด็ก อีก 100ชั่วโมงจะเป็นการเรียนรู้ด้านภาษา ไอซีที ท่องโลกเอเชีย และเรียนรู้ทางด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีวิชาของชมรมกิจกรรม 120 ชั่วโมง นักเรียนก็จะเรียนรู้เรื่องการบ้านการเรือน การทำอาหาร ทำสิ่งประดิษฐ์ สามารถใช้ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ ฉะนั้นถ้าเด็กมีความเข้าใจในปรัชญาของเรา รู้คิด รู้ธรรม รู้รับผิดชอบชั่วดี จะเป็นทุนมนุษย์ที่ไปอยู่และสร้างผลประโยชน์ให้กับทุกที่ทุกแห่งในโลกนี้ได้

ความคาดหวังของโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมต่อนักเรียน
สิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นคือการต่อยอดความถนัดไปถึงในระดับมัธยม เพื่อให้เกิดผลในระดับมหาวิทยาลัย จึงได้มีการวางแผนที่จะเปิดโรงเรียนมัธยม แต่เราจะดูพื้นฐานระดับประถมก่อนว่ามีความพร้อมที่จะขยายไปในระดับมัธยมหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่เด็กเราค้นพบตัวเองในระดับประถม เมื่อจบไปแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมใดก็ได้ในประเทศ ถ้าเขามีความสามารถพื้นฐานที่เราอบรมเขาอยู่ 6 ปี จะเห็นว่าเวลาแค่หนึ่งปีก็เห็นแววแล้วว่าเด็กคนนี้มีพื้นฐานของความเก่งในตัวเขาอย่างไร  

ปูพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน
วันนี้ทุกคนก็ตื่นตระหนักว่า “แล้วเราจะทำอะไรกับอาเซียน” หลายสถาบันก็มุ่งเน้นการเรียนสองภาษา เน้นภาษาอังกฤษในระดับมัธยมและระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากโรงเรียนเราไม่ได้เป็น English Program แต่เราผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษในหลายรายวิชา เช่น ป.1 มีการเรียนภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร์ทั้งพูดและเขียน มีวิชาให้เด็กค้นหาความรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อจบ ป.6 ภาษาจึงไม่น่าเป็นห่วง เพราะมีพื้นฐานอยู่แล้ว อีกประเด็นหนึ่งคือเด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน กล้าพูด กล้าทำ กล้าทดลอง กล้าเสนอความคิดเห็น เพราะปัญหาหนึ่งของเยาวชนไทยคือ ภาษาไม่ดี และไม่กล้าแสดงออก             

          “เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ กล้าแสดงออกต่อสาธารณชน กล้าพูด กล้าทำ กล้าทดลอง กล้าเสนอความคิดเห็น”
                                                                                                       รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัตน์  

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน