สพฐ.แจ้งโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 12555 ครั้งที่ 3 (22 พ.ย. 2555)

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่
http://finance.obec.go.th/ewtadmin_finance/ewt/financial_obec/download/article/article_20121122065122.rar

แหล่งที่มา :

ครูบ้านนอก.คอม