ภราดาประภาส ศรีเจริญ ผู้บริหารดีเด่นปี 2551

ภราดาประภาส ศรีเจริญ

เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2510 อายุ 50 ปี

การศึกษา : จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อปี 2547

เริ่มเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนครั้งแรกในตำแหน่งครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ เมื่อปี 2542

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและอธิการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ภราดาประภาส เป็นผู้บริหารที่มีระเบียบวินัยในตนเอง บริหารโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนในการทำงานและพยายามแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยูเสมอ เพื่อนำความรู้มาขยายผลให้แก่คณะครูในโรงเรียนและเพื่อนครูในชุมชนนำไปปฏิบัติได้ และยังเป็นผู้นำด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในได้แสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน

จากการบริหารโรงเรียนที่ผ่านมา ภราดาประภาส ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากในปีการศึกษา 2550 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ในงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 80 พรรษา รางวัลโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาตามความถนัด เหมาะสมของเด็กปฐมวัย ระดับกลาง ณ ศาลาดุสิดาลัย และรางวัลชมเชย “โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ( To be number one )" จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทสถานศึกษา ประจำปี 2549 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ภราดาประภาส เป็นผู้บริหารที่ทีความมุ่งมั่น พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้นำทางด้านการศึกษาและวิชาชีพ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตัวนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยติดตามงานในระบบช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ เสียสละและอุทิศตนทั้งกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญาและทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ในการเรียน จัดให้มีจัดทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี มีการติดตามให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบปัญหาในชีวิต นักเรียนขาดเรียน โดยการสร้างแรงจูงใจให้กลับมาเรียน ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไม่ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง แต่ให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม จนประสบความสำเร็จในการเรียน และจบการศึกษามีอนาคต เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ

ปัจจุบันโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน มีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และความต้องการของท้องถิ่น “ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ต้องมีความรู้ในการบริหารแนวใหม่ ต้องรู้จักเลือกและปรับปรุงใช้ นวัตกรรมได้หลากหลายตรงกับสถานการณ์ เงื่อนไข ข้อจำกัดของงานและองค์กร จนนำไปสู่ผลสำเร็จได้จริง เพื่อให้องค์กรพัฒนาก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ” คุณสมบัติที่กล่าวนี้เป็นคำตอบหรือเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ภราดาประภาส ศรีเจริญ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปีนี้

แหล่งที่มา :

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน