คติธรรมเตือนใจ

คติธรรมเตือนใจ

อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา อย่าเสวนาคนชั่ว อย่ามั่วอบายมุข อย่าสุขก่อนห่าม อย่าพล่ามก่อนทำ อย่ารำก่อนเพลง

อย่าข่มเหงผู้น้อย อย่าคอยแต่ประจบ อย่าคบแต่เศรษฐี อย่าดีแต่ตัว อย่าชั่วแต่คนอื่น อย่าฝืนกฏระเบียบ อย่าเอาเปรียบสังคม อย่าชื่นชมคนผิด

อย่าคิดเอาแต่ได้ อย่าใส่ร้ายคนดี อย่ากล่าววจีมุสา อย่านินทาพระเจ้า อย่าขลาดเขาเมื่อมีทุกข์ อย่าสุขจนลืมตัว อย่างเกรงกลัวงานหนัก

อย่าพิทักษ์พาลชน อย่าลืมตนเมื่อมั่งมี

ปล.ขอให้ทำตาม "คติธรรมเตือนใจ" ข้างบนกันทุกคนนะครับ