สมศ.แนะยกคุณภาพ ร.ร.ขนาดเล็กจับมือสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาบุคลากร

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.เปิดเผยถึงข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ในส่วนของโรงเรียนขนาดเล็ก ภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 พ.ศ.2554-2558 เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า จากการประเมินคุณภาพภายนอกโดยจำแนกสถานศึกษาตามขนาด เพื่อหาระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เป็นกลุ่มที่มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมากสูงที่สุด ร้อยละ 16.29 รองลงมา คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก ร้อยละ 4.01 และสถานศึกษาขนาดกลาง ร้อยละ 3.39 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับการประเมินคุณภาพดีมาก ร้อยละ 4.01 หรือ 193 โรงจากจำนวนที่ได้รับการประเมิน 4,816 แห่ง แต่ในภาพรวมก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการรับรองมากสุด คิดเป็นร้อยละ 32.12 หรือ 1,547 โรง
       
“ปัญหาดังกล่าวเกิดจากภูมิหลังของนักเรียน บางกลุ่มไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะทำงานอยู่อีกพื้นที่ ต้องอยู่กับปู่ ย่า ตา ยา บางกลุ่มฐานะยากจน บางกลุ่มย้ายถิ่นฐานตามพ่อแม่ และบางกลุ่มไม่ได้พูดภาษาไทย เมื่อสอบวัดผลจึงกระทบต่อคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินของ สมศ.ในตัวบ่งชี้ที่ 5 เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจโรงเรียนขนาดเล็กมาก นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กยังมีครูไม่ครบชั้น เฉพาะที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขาดอยู่กว่า 10,000 คน และส่วนใหญ่ก็สอนไม่ตรงสาขาที่เรียนมา รวมถึงทำเรื่องขอย้ายไปอยู่พื้นที่อื่นตลอดเวลา ดังนั้น สมศ.จึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น ประสานสถาบันอุดมศึกษาขอนิสิต นักศึกษา มาเป็นครูอาสา หรือสร้างเครือข่ายโดยเน้นจัดค่ายพัฒนาครู นักเรียน และให้คนในชุมชนที่มีองค์ความรู้ท้องถิ่น เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ของนักเรียนมาสอนในวิชาที่ตนเองมีความรู้ อาทิ หัตถกรรม หรือดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาการขาดครูได้ พร้อมกันนี้ ควรนำหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน กลับมาใช้ เพื่อสร้างศรัทธาให้ครู เมื่อชาวบ้านศรัทธาก็จะนำลูกหลานมาเรียน และช่วยระดมทุนพัฒนาโรงเรียน ซึ่งแนวทางหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหางบประมาณรายหัวที่ไม่เพียงพอนำมาบริหารจัดการได้” ผอ.สมศ.กล่าว

แหล่งที่มา :

ผู้จัดการออนไลน์

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน