“ไชยยศ” หนุน นร.แต่งผ้าพื้นเมือง นำร่องอุดรฯ - ก่อนขยายผลทั่ว ปท.

นายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ต่างจังหวัด ตนได้มีนโยบายที่จะให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ หันมาแต่งกายชุดผ้าพื้นเมือง โดยให้นักเรียนแต่งกายในชุดผ้าพื้นเมืองสัปดาห์ละ 2 วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าพื้นบ้าน ทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่ต่างทอผ้าได้แทบทุกหลังคาเรือน ซึ่งในเบื้องต้นนี้จะทดลองนำร่องในพื้นที่ จ.อุดรธานี ก่อน
       
“ผ้าพื้นบ้านล้วนแต่มีแบบที่มิดชิดสวยงาม ไม่โป๊เหมือนเครื่องแต่งกายที่วัยรุ่นกำลังเกาะกระแสนิยมอยู่ในปัจจุบัน ซ้ำยังราคาก็ไม่แพงด้วย ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าว ผมยืนยันว่า ต้องไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ปกครอง และเท่าที่ทราบขณะนี้บางโรงเรียนก็ให้นักเรียนแต่งกายในชุดผ้าพื้นเมืองกันอยู่แล้ว เพียงแต่ต่างคนต่างทำ ประกอบกับผู้ปกครองเองก็สนับสนุน เพราะส่วนใหญ่สามารถทอผ้ากันได้เองทุกบ้านไม่ต้องไปซื้อหา อย่างไรก็ตาม ผมจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.ซึ่งในอนาคตอาจขยายผลไปทั่วประเทศ” รมช.ศธ. กล่าว

แหล่งที่มา :

ผู้จัดการออนไลน์