นายธำรงค์ น่วมศิริ ผู้บริหารดีเด่นปี 2551

นายธำรงค์ น่วมศิริ

เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2501 อายุ 51 ปี

การศึกษา : จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก Doctor of Education (Ed.D.) Educational Administration เมื่อปี 2546

เริ่มเข้าสู่วงการครูครั้งแรกในตำแหน่งครู 1 ระดับ 1 โดยเป็นครูประจำชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนานกกก จังหวัดอุตรดิตถ์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

อาจารย์ธำรงค์ เป็นผู้บริหารมืออาชีพ ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาโรงเรียนให้มีเจริญก้าวหน้าจนได้รับรางวัลติดต่อกันหลายปี เป็นผู้ที่นำโทรทัศน์และจานดาวเทียมมาใช้ในการจัดการศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนนาฏศิลป์และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนแสดงออก จนโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเอกลักษณ์ดีเด่น เป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษ 7 ศูนย์อันประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ จิตวิทยาและแนะแนว และทักษะการคิดระดับสูง มีการนำคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครู จนโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการปลูกฝังพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม ของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7

นอกจากนี้ยังได้นำวิถีชีวิตประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนโดยเน้นคารวะธรรม ปัญญาธรรมและสามัคคีธรรม เป็นผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการประยุกต์ใช้ประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี2548 จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับชาติ

อาจารย์ธำรงค์ เป็นผู้บริหารที่ใส่ใจศึกษาค้นคว้าและริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพอยู่เสมอ มีความรอบรู้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สามารถนำมาวิเคราะห์ กำหนดเป้าหมายแนวทางพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การอาชีพและเทคโนโลยี และมีความเชื่อมั่น ชื่นชมภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครูว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อสังคม ตลอดชีวิตการรับราชการกว่า 30 ปี นายธำรงค์ ไม่เคยขาดการร่วมงานวันครูแม้แต่ปีเดียว เป็นผู้ที่รักและศรัทธาในวิชาชีพครู ไม่ประกอบอาชีพสำรอง เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพจนได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนครูระดับอำเภอและจังหวัด

อาจารย์ธำรงค์ เป็นบุคลากรสำคัญของสังคมและชุมชน ที่สามารถชี้นำแนวทางการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าตามทิศทางที่ต้องการ ได้ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในการเสนอแนวทางปฏิบัติแนะนำ ปรับปรุงการปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมส่วนรวม

31 ปี ในชีวิตการทำงานของอาจารย์ธำรงค์ ได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์ของนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อนครู และทำงานจนต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองจนจบกาศึกษาระดับปริญญาเอก และเพิ่มพูนความรู้จากการปฏิบัติจริงในองค์กรวิชาชีพ เพื่อเพิ่มมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค อุทิศเวลาให้กับราชการงานครู ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนได้รับการยอมรับทั่วไป ทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น มีผู้มาศึกษาดูงานในทุกสถานศึกษาที่ได้ปฏิบัติงานทั้งภาคเอกชน และภาคราชการ

แหล่งที่มา :

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน