พลังงานสะอาดสร้างได้ด้วยตัวเอง

เรื่อง: ศภิสรา เข็มทอง

             

ในสภาวะที่สิ่งแวดล้อมของโลกกำลังอยู่ในขั้นวิกฤติ พลังงานสะอาดเป็นหนึ่งในทางเลือกและทางออกที่หลายคนฝากความหวัง ขณะที่สังคมให้ความสนใจในเรื่องพลังงาน สถาบันการศึกษาก็ตอบรับแนวโน้มนี้ด้วยการปรับปรุงเนื้อหาทางวิชาการ โดยการประยุกต์วิทยาศาสตร์กับภูมิรู้ประเภทอื่นๆ เข้าด้วยกัน และนี่คือตัวอย่างกิจกรรมการเรียนทั้งในและนอกห้องจาก อ.นฤเบศร์ จันทะเดช อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน จากโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา จ.ชัยนาท

ความสำคัญและความรู้เรื่องพลังงานสำหรับเยาวชน    
พลังงานเริ่มมีบทบาทต่อมนุษย์ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน เราสามารถใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานในแต่ละวัน เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านควรซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนให้เป็นประเภทประหยัดพลังงานและเหมาะสมกับการใช้งาน การใช้น้ำแบบหมุนเวียนภายในบ้าน เช่น น้ำทิ้งจากการซักผ้า ล้างจาน ก็สามารถนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ต่อได้ แม้แต่การเดินทางก็อาจเปลี่ยนจากการใช้รถส่วนตัวมาใช้รถประจำทาง หรือไปทางเดียวกันก็ไปด้วยกันเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง หรืออย่างเศษอาหารที่เหลือภายในบ้านนำไปทำน้ำหมักสูตรล้างห้องน้ำ เศษวัชพืชภายในบ้านนำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี อีกหลายๆ อย่างที่เราสามารถนำมาประยุกต์กับการดำรงชีวิตประจำวันได้ครับ

รูปแบบการเรียนการสอนเรื่องพลังงานในชั้นเรียน
ในสมัยก่อน การสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการนำเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ มาใช้ให้ถูกวิธี เรื่องมลพิษที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆ หรือการค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ๆ ในโลก แต่ในปัจจุบันการสอนในเรื่องพลังงานจะเน้นเรื่องการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาด นวัตกรรมและเทคโนโลยีของเครื่องไม้เครื่องมือที่ประหยัดพลังงาน และที่สำคัญคือการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงที่มาที่ไป และคุณสมบัติของพลังงานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

              

วิถีชาวบ้านมีส่วนช่วยให้โครงงานเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานประสบผลสำเร็จได้อย่างไร  
ผมจะเน้นให้นักเรียนจัดทำสิ่งประดิษฐ์ที่นำวิถีชาวบ้านมาประยุกต์กับเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชน และเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของสิ่งของใกล้ตัว เช่น รถจักรยานเก็บขยะผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากพลังงานลมและพลังงานกล โดยประยุกต์จากรถเกี่ยวข้าว เครื่องคัดข้าวเปลือกโดยใช้จักรยาน เตาเผาแกลบผลิตน้ำส้มควันไม้ เครื่องอัดถ่านมวลชีวภาพจากเศษใบไม้ประเภทต่างๆ ในชุมชนมาอัดทำถ่านและเปรียบเทียบปริมาณความร้อน สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ช่วยลดการตัดไม้ในชุมชนได้

สำหรับอาจารย์ เรื่องพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเดียวกัน
นอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องพลังงาน สิ่งที่จำเป็นต้องปลูกฝังควบคู่กันไปให้กับเด็กนักเรียนคือการส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราใช้วิธีการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนที่มีความหลากหลาย เพราะการเรียนรู้เรื่องพลังงานต้องลงมือปฏิบัติการภาคสนามให้นักเรียนได้ประสบการณ์จริง ไม่ใช่เรียนแต่ในทฤษฎีอย่างเดียวแต่ต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง และเห็นคุณค่าของการทำกิจกรรมนั้น เช่น โครงการธนาคารขยะค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการวัดรอยเท้าคาร์บอนของโรงเรียน ซึ่งเน้นในเรื่องการสำรวจ ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนที่อาจเป็นต้นเหตุของปล่อยแก๊สเรือนกระจก ซึ่งข้อมูลบางส่วนผมก็ศึกษาจากหนังสือหรือเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมที่คอยอัพเดทเรื่องสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ อยู่เสมอครับ

                            “การเรียนรู้เรื่องพลังงานต้องลงมือปฏิบัติการภาคสนามให้นักเรียนได้ประสบการณ์จริง”
                                                                                                         นฤเบศร์ จันทะเดช

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน