นางจุรี โก้สกุล ครูดีเด่นปี 2551

ครูจุรี โก้สกุล 

เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2500 อายุ 51 ปี

การศึกษา : จบปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2526 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(มสด.)

เริ่มเป็นครูครั้งแรกในตำแหน่งครูประจำชั้น ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดสงขลา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

ครูจุรี เป็นครูที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้เป็นครูมาตั้งแต่ปี 2522 ในปี 2542 ครูจุรีได้ทำงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ปัญหา การออกเสียงพยัญชนะ ต สำหรับผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน ระดับ ชั้น ป.4 ผลงานวิจัยนี้ได้นำเผยแพร่ให้แก่โรงเรียน ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป เป็นสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการได้ยิน นอกจากนี้ยังได้จัดทำ โปรแกรมประดิษฐ์พจนานุกรมภาษามือ ช่วยสื่อสารคนพิการทางหู โดยเป็นสื่อที่สามารถติดต่อออนไลน์ได้ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้นำเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์และหนังสือพิมพ์มติชน

ครูจุรี เป็นครูที่รักเมตตานักเรียน ช่วยเหลือส่งเสริม ให้ความเป็นกันเอง สนทนาไต่ถามทุกข์สุขของนักเรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพครูอยู่เสมอ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู ชื่นชมในเกียรติและรางวัลที่ได้รับ และเป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เช่น งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ ต สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน งานวิจัยหนังสือเสริมการอ่าน หนังสือเอกสารภาษามือ เล่ม 1,2 “การพูดสำคัญอย่างไร” เอกสารแผ่นพับ อรรถบำบัด แบบสะกดนิ้วมือไทย ,อังกฤษ และแบบสะกดตัวเลข และได้รับการยกย่องในผลงานบทความภาษาอังกฤษ “นางฟ้าของคนหูหนวก” The angle of the deaf ที่ลงพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Phuket Gazette ฉบับวันที่ 1-7 มีนาคม 2551

“ ตลอดระยะเวลาการเป็นครูสอนผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้ฝึกฝนพัฒนาศิษย์อย่างเต็มที่ พยายามเลือกใช้วิธีสอนที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับความพิการ เช่น จัดโปรแกรมการฝึกพูดและแก้ไขการฝึกพูด เพื่อให้สามารถติดต่อกับคนปกติได้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับประเภทของการพิการ ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน แล้วนำมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ร่วมกัน” นี่คือความทุ่มเทและความมุ่งมั่นตั้งใจของครูจุรี ที่มีให้แก่ศิษย์

จากความรู้ ความสามารถและความมุ่งมั่นในการเป็นครู ได้ส่งผลให้ครูจุรี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ที่เป็นรูปธรรม ที่แสดงถึงความมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีผลงานเชิงประจักษ์ ทำให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่ภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่อง 5 ปี ซ้อน เช่น รางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี ” รางวัล “ ครูเกียรติยศ ” รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลครูการศึกษาพิเศษดีเด่น ผลงานที่กล่าวมา ส่งผลให้ครูจุรีได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นครูชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 และได้รับการยกย่องไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญอ่านผลงานทางวิชาการของโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย

แหล่งที่มา :

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,เก็งข้อสอบ ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,คำราชาศัพท์ ,สุภาษิต ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,TU star ,ข้อสอบ o-net ป.6 ,สอนศาสตร์ ,quiz ,เกม ,game ,เข้าพรรษา 
กลับด้านบน