พระอาจารย์พรพล ปสันโน จากวัดพระราม ๙ แสดงธรรม ณ บ้านอารีย์

 

บ้านอารีย์เชิญท่านกราบนมัสการและฟังธรรม
พระอาจารย์พรพล ปสันโน
วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
วลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ ศาลาปันมี บ้านอารีย์

สอบถาม ๐๒ ๖๑๙ ๗๔๙๘๔