“สสวท. เปิดตัวกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ปฐมวัย”

                 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยสำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านดนตรีและนิทานได้อย่างไร คำตอบนี้มีอยู่ในงานวิชาการหัวข้อ  “วิทย์-คณิตปฐมวัย สำคัญอย่างไรต่ออนาคตของชาติ”  จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2554 เวลา 08.00-16.00 น.  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ซอย 11  ในโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัยจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.  เชื่อว่าการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการวางรากฐานให้เด็กมีศักยภาพในการคิดและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้เด็กสามารถปรับตัวในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต จึงได้ริเริ่มโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัยขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กปฐมวัย ในรูปของกิจกรรมบูรณาการสหวิชา โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหาความรู้ การคิด และลงมือแก้ปัญหาด้วยประสบการณ์ตรงอย่างเหมาะสมกับคุณลักษณะตามวัย และเป็นไปตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  ส่งผลให้เด็กมีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสามารถพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนี้โครงการที่จัดตั้งขึ้น ยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ภารกิจที่สำคัญของโครงการ ประกอบด้วย  1) วิจัยและพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนรู้คู่มือการใช้มาตรฐานการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย  2) วิจัยและพัฒนาแนวการจัดกิจกรรมบูรณาการ ตัวอย่างการจัดกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย  3) วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาครูและ   บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับปฐมวัย อาทิ ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย และครูปฐมวัยในโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ  4) ประสานความร่วมมือและเป็นแหล่งบริการวิชาการทางด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยให้กับองค์กรของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นอันมากแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนากรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปฐมวัย  จนได้เอกสารกรอบมาตรฐานและคู่มือที่พร้อมเผยแพร่ได้  การพัฒนาตัวอย่างการจัดกิจกรรม และสื่อการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย  ประกอบด้วย หนังสือคู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  ชุดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรม  ชุดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย พร้อมคู่มือการจัดกิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย 

นอกจากนั้น สสวท. ยังได้จัด  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูปฐมวัยเพื่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย  หลักสูตรการอบรมต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ. 2552-2554) โดยในปี พ.ศ. 2552-2553 ที่ผ่านมา  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร ได้แก่ การจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย และการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัย  มีศึกษานิเทศก์และครูปฐมวัยที่ได้รับการอบรมโดยตรงจาก สสวท. รวมทั้งสิ้น 571 คน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมขยายผลให้กับโรงเรียนในพื้นที่ไปแล้วทั้งสิ้น 11,994 โรงเรียน และครูปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 18,679 คน

แหล่งที่มา :

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน